Skip to main content
test
Sairaanhoitaja (4), toimi, Teho- ja valvontahoito - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Teho- ja valvontahoitotyöstä kiinnostunut sairaanhoitaja, hae mukaan meidän tiimiin!

Haemme neljää (4) sairaanhoitajaa vakituiseen toimeen. Sairaanhoitajien toimet sijoittuvat tehtävien alkaessa aikuisten valvontahoitotyön alueeseen. Tehtävät alkavat sopimuksen mukaan.

Teho- ja valvontahoitotyön yksikkö järjestää hoitotyön palvelut tehohoidon kokonaisuuteen (aikuisten ja lasten teho-, tehovalvonta- ja valvontahoito). Oulun yliopistollisen sairaalan tehohoitokeskuksessa hoidetaan teho-, tehovalvonta- ja valvontahoitoa tarvitsevat potilaat. Suurimpia potilasryhmiä ovat sydän- ja neurokirurgiset, neurologiset, vaikeaa infektiota sairastava potilaat tai monivammapotilaat. Lasten teholla hoidetaan teho- ja valvontahoitoa tarvitsevia keskosia, sairaita vastasyntyneitä sekä 0-16-vuotiaita lapsia ja nuoria. Työ osastollamme on kolmivuorotyötä.

Teho- ja valvontahoitotyössä potilaan hoito on moniammatillista tiimityöskentelyä, jossa korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidot. Arvostamme muutosmyönteisyyttä, innostuneisuutta ja motivoituneisuutta teho- ja valvontahoitotyöhön sekä kykyä toimia nopeastikin muuttuvissa tilanteissa. Tuemme tiedollista ja taidollista kehittymistä hyvällä perehdytyksellä.

Sairaanhoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntalain edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antavat osastonhoitaja Päivi Pehkonen-Karioja, p. 040 508 5704 ja vastuuyksikköpäällikkö Mika Katajala, p. 040 637 8923. Sähköposti: etunimi.sukunimi@ppshp.fi.
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Lisätietoja

Oulun yliopistollinen sairaala, Somatiikka, Teho- ja valvontahoitotyö

Oulun yliopistollinen sairaala on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija sekä erikoissairaanhoidon arvostettu ja vetovoimainen työnantaja. Menestystekijöinä on osaava, työssään viihtyvä henkilöstö, jonka koulutukseen ja perehdytykseen panostetaan. Haasta itsesi, haasta meidät!

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.


Osoite: Kajaanintie 50, 90220 Oulu

Rekommenderade jobb