Skip to main content
test

Omannäköisen onnentunteen täyttämää elämää nyt tarjolla SAIRAANHOITAJALLE KOTIHOIDOSSA TAI VARAHENKILÖSTÖSSÄ jatkuvana hakuna toistaiseksi tai sopimuksen mukaan. Sairaanhoitajat palkataan hakuaikana sopivan hakijan löytyessä.

Sairaanhoitaja kotihoidossa:
Sairaanhoitaja toimii sairaanhoidon asiantuntijana vastaten tiiminsä asiakkaiden sairaanhoidosta, terveyden edistämisestä ja ennaltaehkäisevästä hoitotyöstä. Tukena on moniammatillinen työyhteisö.

Kotihoito toimii tiiviissä yhteistyössä kotisairaalan kanssa ja sairaanhoitajan tehtäväkuvaan kuuluu myös työskentely kotisairaalassa.

Työskentelyssä toteutetaan kuntouttavaa työotetta. Tavoitteena on asiakkaan selviytyminen omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kotihoidossa on käytössä Hilkka mobiili toiminnanohjausjärjestelmä. Työ on pääsääntöisesti päivätyötä, kotisairaalavuorossa voi olla ilta- ja viikonlopputyötä. Työ edellyttää ajokorttia ja mielellään myös oman auton käyttömahdollisuutta.

Sairaanhoitaja varahenkilöstössä:
Varahenkilöstön sairaanhoitajat sijaistavat äkillisissä poissaoloissa mm. terveyskeskuksen vuodeosastolla, avovastaanotolla tai kotihoidossa tarpeen mukaan. Työ edellyttää vahvaa ammatillista osaamista hoitotyössä, hyvää paineensietokykyä ja valmiutta työskennellä erilaisissa toimintaympäristöissä.

Toivomme hakijalta hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteistyötaitoja sekä kykyä toimia yksin että osana moniammatillista tiimiä. Työskentely varahenkilöstössä edellyttää ajokorttia ja mielellään myös oman auton käyttömahdollisuutta.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaan. Valinnassa noudatamme kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Tehtävävien kelpoisuusehdot määräytyvät asetus (559/94) terveydenhuollon ammattihenkilöistä mukaisesti.

Tehtäviin valittujen on 30 päivän kuluessa valitsemisesta toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n ja 48 a §:n mukaisia rokotussuojia. Hakemuksia ei palauteta.

Hakemus toimitetaan 30.6.2022 klo 15 mennessä Kuntarekryyn (työavain 419645) tai Kemijärven kaupungin kirjaamon osoitteeseen Kemijärven kaupungin kirjaamo, PL 5, 98101 Kemijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kemijarvi.fi. Kuoreen tai sähköpostin osoitekenttään merkintä SAIRAANHOITAJA KOTIHOITO tai SAIRAANHOITAJA VARA.

Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset, työ- ja palvelutodistukset sekä kirjaamoon toimitettavaan hakemukseen lisäksi ansioluettelo.

Ensisijaisesti toivomme hakemusta Kuntarekryyn, www.kuntarekry.fi.

Maksamme kelpoisuusehdot täyttävälle hoitohenkilöstölle rekrytointilisää 300 €/kk kaupunginhallituksen päätöksen 19.4.2022 § 132 mukaisesti.

Työnantajalla on käytössä henkilöstön hyvinvointietu ePassi 200 €/kalenterivuosi 1.1.2022 lukien edellytysten täyttyessä (kaupunginhallitus 1.10.2018 § 277, 11.10.2021 § 349). Kemijärven kaupungin henkilöstöllä on mahdollisuus käyttää Pyhätunturin juurella, hotelli Kultakeron alapuolella sijaitsevaa lomaosaketta edullisin vuorokausihinnoin.

Lisätietoja

http://www.kemijarvi.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa hoiva- ja hoitotyön johtaja Päivi Piisilä p. 040 480 6093 tai paivi.piisila@kemijarvi.fi.

Lisätietoja

Ikäihmisten palvelut

Hieman alle 7200 asukkaan kaupungissa on helppo elää mukavan vilkasta, mutkatonta arkea. Kemijärvi tarjoaa erinomaiset harrastusmahdollisuudet koko perheelle muuallakin kuin luonnossa, uimahallista ja jäähallista kulttuurikeskukseen ja musiikkiopistoon. Opiskellakin voi ylioppilaaksi tai ammattiin asti.

Jos jostain syystä tulee tarve käydä etelämmässä, pääset suoralla junayhteydellä sujuvasti Helsinkiin asti ja takaisin. Autoa sen sijaan et täällä asuessasi välttämättä tarvitse, sillä pienen kaupungin keskustassa monipuoliset palvelut ovat kävelymatkan päässä. Jos kuitenkin autoilet, työmatkojasi tai kauppareissujasi eivät ruuhkajonot rasita.

Elämänlaatua parantaa sekin, että Kemijärvellä kaikki mitä tulee ei mene asumiseen, vaan rahaa jää myös elämiseen – ja silti täällä on mahdollista asua ruuhka-Suomea väljemmin.


Osoite: Sairaalakatu 9, 98100 Kemijärvi
Kemijärven kaupunki - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb