Sairaanhoitaja(5), kätilö(2), kesätyö, Oulaskangas

Etsimme sairaanhoitajia (vähintään viisi kesäsijaisuutta) sekä kätilöitä (vähintään kaksi kesäsijaisuutta) kesäloman sijaisuuksiin Oulaskankaan sairaalan yhteispäivystykseen. Kätilö toimii päivystyksessä sairaanhoitajan tehtävissä ja vastaa päivystystyön lisäksi vieripoliklinikan hoitamisesta viikonloppuisin ja lasten ja nuorten poliklinikan sulun ajan. Mikäli kätilöhakijoita ei ole tarpeeksi, sijaisuudet täytetään sairaanhoitajilla. Työ on kolmivuorotyötä, työvuorosuunnitteluamme ohjaa osittain työaika-autonomia. Sijaisuudet kestävät ainakin elokuun 2020 loppuun ja ensimmäiset sijaisuudet alkavat jo toukokuussa.

Yhteispäivystyksessä toimii perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystys. Päivystyksessä annetaan ensiapua tapaturmiin ja kiireellistä hoitoa vaativiin sairauksiin. Hoitotyössä korostuvat nopeasti vaihtuvien tilanteiden hallinta sekä ensihoito- ja tiimityöosaaminen.

Arvostamme ammattitaidon lisäksi aktiivista työotetta, oma-aloitteisuutta, hyviä työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoja sekä joustavuutta. Kätilöiden osalta kätilötyön kokemus katsotaan eduksi.

Sairaanhoitajan ja kätilön kesäsijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sijaisuutta voi hoitaa myös sairaanhoitaja/kätilöopiskelija Hoitaja-nimikkeellä, jolloin sairaanhoidon opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään 140 opintopistettä, kätilöopiskelijalla 180 opintopistettä. Hoitaja-nimikkeisen lääkehoitoon osallistuminen edellyttää, että kliiniset sekä lääkehoidon opinnot ovat edenneet normaalisti ja PPSHP:n Hoitaja-nimikkeisen lääkelupa on suoritettu.

Kesäsijaisuudet täytetään sopivien henkilöiden löydyttyä. Sijaisuus on haettavana vähintään viiden ilmoituksen julkaisua seuraavan kalenteripäivän ajan.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Opiskelijan tulee esittää ajantasainen, virallinen opintorekisteriote ja todistus voimassaolevasta opiskeluoikeudesta. Valmiiden työnhakijoiden tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja sijaisuuksista antavat osastonhoitaja Anu Niemi-Himanka p. 08 315 7822 ja apulaisosastonhoitaja Vuokko Hiltunen, p. 050 4757 184, s-posti etunimi.sukunimi(at)ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksessa olevasta Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Aluesairaalat, Oulaskankaan tulosalue, Operatiivinen alue, Oulaskankaan sairaalan yhteispäivystys
Osoite: Oulaistenkatu 5, 86300 Oulainen

Oulaskankaan sairaala Oulaisissa tuottaa keuhkosairauksien, kirurgian, anestesiologian, korva-, nenä- ja kurkkutautien, lastentautien, sisätautien sekä äitiys- ja naistentautien erikoissairaanhoidon palveluja. Sairaala vastaa erikoissairaanhoidon päivystyksen lisäksi sopimuksen mukaisesti lähialueiden perusterveydenhuollon ilta-, yö- ja viikonloppupäivystyksistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.