Tule meille sairaanhoitajaksi sairaalakouluu!

Meillä on Sinulle määräaikainen työsuhde vuoden 2021 loppuun.

Osoite: Ohkolantie, Kellokoski

Sairaanhoitajan sijaisuus ALVA - Alueellisen vaativan erityisen tuen oppilashuolto ja opetus -tiimissä, kotikouluna Kalliomaan sairaalakoulu. Tutustu tästä tarkemmin

Sairaanhoitajan toimenkuva ALVA - Alueellinen vaativan erityisen tuen oppilashuolto ja opetus -tiimissä sisältää Tuusulan, Järvenpään, Nurmijärven ja Pornaisten kuntien peruskouluissa tehtävää konsultoivaa työtä ja Kalliomaan koulun yhteisölliseen ja yksilölliseen opiskeluhuoltoon osallistumista.

  • Sairaanhoitaja sijoittuu osaksi konsultoivaa tiimiä, jossa työskentelee lisäksi psykologi, kuraattori sekä kolme konsultoivaa erityisopettajaa. ALVA-konsultaation piiriin kuuluvat perusopetusikäiset psyykkisesti ja/tai käytöksellään oireilevat lapset ja nuoret.
  • Kalliomaan sairaalakoulussa koulua käy 5.-9. lk lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoidon asiakkuudessa olevia oppilaita.
Työn tekeminen edellyttää tietämystä lasten ja nuorten mielenterveyden haasteista, neuropsykiatrisesta oireilusta ja käyttäytymisen haasteista sekä ammattitaitoa tuoda hoidollisia ja kuntouttavia elementtejä kouluarkeen. Lasten ja nuorten perustason ja erikoissairaanhoidon mielenterveyspalveluiden tuntemus on eduksi.

Työ sisältää moniammatillista toimialojen rajat ylittävää verkostotyötä ja perheisiin tehtävää työtä. Konsultoiva työ edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja ja dialogista osaamista. Kouluympäristön tuntemus on tehtävän suorittamisen kannalta eduksi.

Lasten ja nuorten mielenterveystyön elementtien tuominen kouluympäristöön on mielenkiintoinen positiivisuutta ja avointa mieltä vaativa haaste, jossa työntekijä pääsee toimimaan ratkaisukeskeisesti ja luovasti.

  • Kelpoisuusvaatimuksena: terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen sairaanhoitajan AMK tai aikaisempi opistotasoinen suomessa laillistettu sairaanhoitajan pätevyys, jossa suuntautuminen lapset ja nuoret sekä mielenterveystyö.
Tutustu ja hae 5.8.2021 klo 14.00 mennessä. Tehtävä alkaa sopimuksen mukaan

Lisätiedot & yhteydenotot:

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät voimassa olevan KVTES:n mukaan. Koeaika on kuusi kuukautta.
  • Tartuntatautilaki 48§ velvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajan varmistumaan tartuntatautien vakaville seurauksille alttiiden asiakkaiden ja potilaiden parissa työskentelevän henkilökunnan riittävästä rokotussuojasta.
______________________________________________________

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote) on edelläkävijä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä. Vastaamme jäsenkuntiemme Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan 200 000 asukkaan laadukkaista ja asiakaslähtöisistä sosiaali- ja terveyspalveluista. Palveluksessamme on yli 3500 ammattilaista.

Kuulumme oikotien vastuullinen työnantajakampanjaan ja strategisena tavoitteenamme on olla arvostettu ja vetovoimainen työpaikka, jossa kyvykäs ja hyvinvoiva henkilöstö mahdollistaa onnistumisen. Meillä toteutuu valmentava johtajuus sekä itse- ja yhteisöohjautuvuus. Tule osaksi Keusotea! Olemme savuton työpaikka.

Tutustu Keusoteen sosiaalisessa medissa (IG, FB, LinkedIn) #keusote #keskiuudenmansotekuntayhtymä

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Uudenmaan sote on edelläkävijä sote-palveluiden kehittämisessä. Kuntayhtymään kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula.

Rekommenderade jobb