Sairaanhoitaja 9kpl (kesätyö), Portsakoti

Sairaanhoitajan tehtävä tehostetun palveluasumisen yksikössä/tehostetun palveluasumisen tilapäishoidossa. Yksikössä on monisairaita ja päivittäisissä toiminnoissaan paljon apua tarvitsevia vanhuksia. Toiminta on asukaslähtöistä ja virikkeellistä. Tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn ja voimavarojen ylläpitäminen. Tilapäishoidossa tavoitteena on kotona asumisen tukeminen mahdollisimman pitkään. Työssä kunnioitetaan asukkaan itsemääräämisoikeutta ja edistetään oikeutta itsenäiseen, hyvään elämään ja itseään sekä hoitoon koskevaan päätöksentekoon. Yhteistyö asukkaan läheisten kanssa on olennainen osa päivittäistä työtä.

Yhteistyö asukkaan läheisten kanssa on olennainen osa päivittäistä työtä. Sairaanhoitaja vastaa asukkaiden lääkehoidon toteutuksesta ja hänellä on vastuu hoitotyöstä ja asukkaiden sairaanhoitoon liittyvistä asioista. Asukkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoitosuunnitelman laatimisessa sairaanhoitaja käyttää RAI (Resident Assessment Instrument) -laatujärjestelmää ja sen tuottamaa tietoa. Sairaanhoitaja on moniammatillisen hoitotiimin vastuuhenkilö.

Kelpoisuusvaatimus määräytyy terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaan.

Otamme myös huomioon sairaanhoidon opiskelijat, joilla opintopisteitä yli 140.

Hakijalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä asiakaslähtöistä työotetta.
Lisäksi edellytämme tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Eduksi luetaan kokemus vanhustyöstä, RAI-osaaminen, hyvät tietotekniset taidot sekä innostus kehittää hoitotyön kirjaamista ja asukkaiden virikkeellistä arkea.

Tarjoamme sinulle ajanmukaisen työympäristön sekä avoimen ilmapiirin työtäsi tukemaan. Olet aktiivinen ja oma-aloitteinen ja sinulla on pitkäjänteisyyttä ja ymmärrystä vanhustyöhön. Ammattilaisena osaat yhdistää oman asiantuntemuksesi ja kollegojesi osaamisen, mutta teet tarvittaessa päätöksiä myös itsenäisesti. Toimit joustavasti tiimissä ja sinulla on halu sitoutua organisaation tavoitteisiin.

Lisätietoja

http://www.turku.fi

Tutustu työnantajaan

Yksikön esimies, Elmerikoti ja Elsekoti
Maria Vane-Tempest
Arkisin klo 8.15-15.15
p. 050 553 0932
maria.vane-tempest@turku.fi
Yksikön esimies, Portsa 3 tilapäishoito
Nana Kirveennummi
Arkisin klo 8.15-16.00
p. 040 149 1821
nana.kirveennummi@turku.fi
Yksikön esimies, Portsa 2 tilapäishoito
Hanna Nätti
Arkisin klo 8.15-16.00
p. 044 907 3626
hanna.natti@turku.fi
Yksikön esimies, Portsan erillisasunnot
Satu Suikkanen
Arkisin klo 8.15-15.15
p. 040 632 7289
satu.suikkanen@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Vanhus- ja vammaispalvelut, Vanhuspalvelut, Vanhusten asumispalvelut, Vanhuskeskus 3, Portsa/Ryhmäkodit
Osoite: Puutarhakatu 39, 20100 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.

Suggested jobs