Skip to main content
test
Sairaanhoitaja, akuuttihoidon osasto/kotisairaala - Keravan kaupunki

Haemme kahta (2) sairaanhoitajaa Akuuttihoidon osastolle ja kotisairaalaan vakituiseen palvelussuhteeseen 15.9.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävät voidaan täyttää jo hakuaikana.

Tehtävät sijoittuu Arjessa selviytymistä tukevien palveluiden vastuualueelle, Keravan terveyskeskuksen Akuuttihoidon osastolle ja kotisairaalaan. Akuuttihoidon osasto on 35-paikkainen osasto, jonne potilaat tulevat ensisijaisesti lähetteellä erikoissairaanhoidosta tai Keravan terveyskeskuksen päivystyksestä. Akuuttihoidon osasto tuottaa aikuisikäisille keravalaisille akuuttiin tarpeeseen perusterveydenhuollon sairaalahoitoa. Osastolla järjestetään myös aikuisikäisten saattohoitoa. Kotisairaala sijoittuu hallinnollisesti Akuuttihoidon osaston yhteyteen ja toimii samoissa tiloissa. Kotisairaala tarjoaa ympärivuorokautista sairaalatasoista hoitoa yli 16-vuotiaille. Kotisairaalan potilaat tulevat pääasiassa terveyskeskuksen päivystyksestä, kotihoidosta, osastoilta sekä erikoissairaanhoidosta.

Akuuttihoidon osastolla ja kotisairaalassa työskentelee lääkäreitä, sairaanhoitajia, lähihoitajia, hoitoapulaisia, palveluohjaaja ja fysioterapeutteja. Lisäksi osasto toimii sairaanhoitaja- ja lähihoitajaopiskelijoiden työssäoppimispaikkana. Akuuttihoidon osastolla ja kotisairaalassa toteutetaan moniammatillista ja omahoitajuuteen perustuvaa hoitotyötä. Hoidon sisältö ja tavoitteet suunnitellaan yksilöllisesti. Hoidossa korostuvat potilaan omat voimavarat ja niiden vahvistaminen kuntouttavilla menetelmillä.

Tätä tulet meille tekemään!
Sairaanhoitajana toimit moniammatillisessa tiimissä omahoitajana ja työskentelet kuntouttavan työotteen mukaisesti Akuuttihoidon osaston ja kotisairaalan potilaiden parhaaksi. Päivittäisen tehtäväkenttääsi kuuluu vaihtelevasti muun muassa potilashoitotyötä, vuoro- ja lääkevastaavana toimimista sekä akuuttihoidon potilasjonon hoitamista ja työvuoron sujuvuuden ohjaamista hyviä vuorovaikutustaitoja ja kliinistä hoitotyön taitoa käyttäen. Työskentelypisteen painotuksessa huomioidaan sinun omat toiveesi.

Näin onnistut tehtävässä:
Toivomme hakijalta vahvaa sitoutumista asiakaslähtöiseen, voimavarakeskeiseen ja kuntouttavaan toimintamalliimme sekä aktiivisuutta, joustavuutta ja itsenäistä työotetta. Katsomme eduksi aiemman kokemuksen akuuttihoitotyöstä sekä kotisairaalatyöstä.

Tule meille työkaveriksi:
Tarjoamme sinulle mahdollisuuden vaikuttaa keravalaisten hyvinvointiin ja terveyteen dynaamisessa ja asiakaslähtöisessä toimintaympäristössä. Keravalla sinua odottaa iloinen, nuorekas ja energinen hoitotyön ammattilaisten joukko, jonka osaaminen ja kehitysmyönteisyys näkyy jokapäiväisessä toiminnassa. Tarjoamme sinulle työntäyteisiä ja monipuolisia työpäiviä sekä vastuullisen tehtävän tarjoamia kehittymis- ja kehittämismahdollisuuksia koulutusmyönteisessä organisaatiossamme.

Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Noudatamme tehtävän täytössä kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n ja 48 a §:n edellyttämää rokotussuojaa. Tehtävän kelpoisuusvaatimus määräytyy terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaan. Edellytämme hakijalta alalle soveltuvaa sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan korkeakoulututkintoa tai vastaavaa aiempaa tutkintoa. Palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaisesti. Tehtävä edellyttää B-ajokorttia. Työaika on jaksotyöaika. Työpisteesi tulee sijaitsemaan Keravan terveyskeskuksessa (os. Metsolantie 2, Kerava).

Hakuaika päättyy 19.8.2022 klo 15.00. Hakemukset tehtävään tulee ensisijaisesti jättää sähköisen hakulomakkeen kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemukseen tulee liittää erillinen CV. Hakemukseen ei tarvitse liittää opinto- tai työtodistuksia. Nämä todistukset tulee esittää myöhemmin.

Lisätietoja

https://www.kerava.fi/
https://kerava.fi/kerava-info/kerava-työnantajana

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoa tehtävästä antaa:
Akuuttihoidon osaston ja kotisairaalan esimies Anna Kolsi, anna.kolsi@kerava.fi, p. 0403183281
Apulaisosastonhoitaja Piri Eriksson, piri.eriksson@kerava.fi, p. 0403183327

Lisätietoja

Akuutihoidon osasto ja kotisairaala

Kerava on pääkaupunkiseudun pohjoinen kärki. Alle puolessa tunnissa Helsingin keskustasta pääset meille, vehreään puistojen ja ihmisten pikkukaupunkiin. Kerava on kekseliään ja kestävän kehityksen edelläkävijä, hyvän elämän kaupunki. Tämän mahdollistavat kaupungin noin 1900 osaavaa ja arvostettua työntekijää. Noin 37 000 asukkaan Keravan saavutat helposti niin pääradan junalla kuin autoillenkin. Olemme mukana Vastuullinen kesäduuni- ja Vastuullinen työnantaja -kampanjoissa ja sitoudumme niiden periaatteisiin.


Osoite: Metsolantie 2, 04200 Kerava
Keravan kaupunki - Ansvarig sommararbetsgivare Keravan kaupunki - Responsible employer

Rekommenderade jobb