test

Sairaanhoitaja, asiantuntija- ja kehittämiskeskus

Ansök senast  5.12.2023 23:59

Hei, tule meille töihin!

Haemme sairaanhoitajaa ruotsinkieliseen KUR-palveluyksikköön, asiantuntija- ja kehittämiskeskukseen, vaativiin vammaispalveluihin.

KUR-osastolla hoidetaan kriisin, tutkimuksen tai kuntoutuksen tarpeessa olevia palvelunkäyttäjiä. Yksikkö tarjoaa palveluja myös muille hyvinvointialoille. Yksikkö sijaitsee osoitteessa Kårkullantie 142b, Kirjala. Yksikkö on suhteellisen hiljattain rakennettu, ja siinä on hienoja tiloja luonnonkauniissa ympäristössä.

Työssä voit käyttää taitojasi ja kehittää osaamistasi. Työskentelet moniammatillisessa tiimissä, joka koostuu eri ammattilaisista, kuten lääkäreistä, sosiaalityöntekijöistä, toimintaterapeuteista, psykologeista, fysioterapeuteista, puheterapeuteista, nepsy-neuvojista ja musiikkiterapeuteista.

Työ alkaa välittömästi tai sopimuksen mukaan.

Sairaanhoitaja vastaa yksikön sairaanhoidosta ja lääkehoidosta sekä valvoo ja suunnittelee hoitotyötä yhteistyössä henkilöstöryhmän ja yksikön johtajan kanssa.
Keskeisiin tehtäviin kuuluvat :
- osallistua hoitotyöhön ja antaa henkilökohtaista hoitoa ja ohjausta. Sairaanhoitaja konsultoi lääkäriä, seuraa palvelun saajan
- terveydentilaa, raportoi, jakaa lääkkeitä ja valmistelee palvelun käyttäjiä tutkimuksiin.
- Tarjoaa palvelunkäyttäjille ohjausta, tukea ja hoitoa palvelunkäyttäjän palvelu- ja hoitosuunnitelman perusteella.
- Kuntoutuksen dokumentointi, raportointi ja seuranta
- Toteuttaa tarvittaessa rajoittavia toimenpiteitä
- Verkostokontaktien hallinta

Terveydenhuoltotyön korkean laadun takaamiseksi edellytämme hyviä yhteistyötaitoja, kehittämishalukkuutta ja luovuutta. Toivomme, että sinulla on hyvät kliiniset taidot ja positiivinen asenne tiimityöhön.

Kelpoisuusehdot sairaanhoitaja YH tai terveydenhuollon työntekijä YH tai aikaisempi laitostason sairaanhoitajan tutkinto. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus. Kielivaatimukset edellyttävät riittävää kykyä käyttää ruotsia ja suomea tyydyttävästi puheessa ja kirjallisesti.

Koeaika on kuusi kuukautta.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen sairaanhoitajan laillistus.

Varhan työntekijöille tarjotaan työsuhde-etuna 250 euroa Smartum plus -palvelun kautta käytettäväksi liikuntaan, hyvinvointiin tai kulttuuriin.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.


Läs mer

http://Varha.fi

monika.gestranius@varha.fi
Tel. 044-7581397
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta.

Organisationer jobb

Arbetsgivare

Olemme noin 23 000 asiantuntijan uusi työpaikka – yksi maamme suurimmista työnantajista. Me huolehdimme siitä, että kaikki alueemme puoli miljoonaa ihmistä saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä turvaamme pelastustoimen. Teemme töitä kaikkia koskettavien tärkeiden asioiden parissa! Me olemme #hyvintekijät!

Läs om arbetsgivare