Sairaanhoitajan tehtävät Espoon sairaalan osastolla 4.

Sairaanhoitaja toimii osana moniammatillista tiimiä ja vastaa potilaan kokonaishoidon suunnittelusta ja toteutuksesta. Tiimin jäsenenä sinun tulee sitoutua potilaslähtöisen ja kuntouttavan työotteen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Odotamme sinulta aitoa halua palvella potilaita hyvin, kykyä motivoitua työstä sekä halua oppia ja kehittää uutta.

Keskeisiä toimintaperiaatteitamme ovat laadukas hoito- ja kuntoutus sekä kotoa kotiin -periaate. Moniammatillisesti ja yhdessä laadittu hoito- ja kuntoutussuunnitelma tavoitteineen ohjaa toimintaamme. Meillä potilas on pääosassa: hoitoon ja kuntoutukseen pääsee nopeasti, potilaan kuntoutus jatkuu kotiutumisen jälkeen mm. etäyhteyksiä hyödyntäen.

Perehdytämme työssä käytettäviin välineisiin ja järjestelmiin.
Työn aloitusajankohdasta sovitaan yhdessä valitun kanssa.
Tehtävää voivat hakea myös aivan lähiaikoina valmistuvat sairaanhoitajat.


Työpaikan nimi: Espoon sairaalan osasto 4
Työaika: 116h 15min / 3vkoa, kolmivuorotyö
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimukset: Laillistettu sairaanhoitaja.

Tehtävässä edellytetään:
Hyviä tiimityö -ja vuorovaikutustaitoja sekä organisointikykyä.
Tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa sekä tartuntalain 55§:n mukainen terveydentilan selvitys tuberkuloosista.
Voimassaolevaa IV-lupaa tai luvan suorittamista koeaikana.

Arvostamme aikaisempaa kokemusta ikäihmisten kuntoutuksesta ja hoidosta.


Osasto 4 on perusterveydenhuollon osasto, jossa hoidetaan hyvin monenlaisia eri sairauksia sairastavia potilaita. Potilaat ohjautuvat osastollemme jatkohoitoon ja kuntoutukseen erikoissairaanhoidosta. Osa potilaista tulee osastolle suoraan HUS Jorvin päivystyksestä. Osastolla on 60 potilaspaikkaa jakautuen 15 potilaan pienryhmiin. Teemme tiivistä yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa Jorvin kampuksella.
Espoon sairaala on avattu 2017 Jorvin kampukselle. Olemme kehittäneet Lean-ajattelun mukaisesti toimintatapojamme etsien moniammatillisessa tiimissämme yhteisiä ongelmanratkaisukeinoja toiminnan sujuvuuden parantamiseksi.

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/fi-fi/sosiaali_ja_terveyspalvelut/terveyspalvelut/espoon_sairaala

Tutustu työnantajaan

Tehtävästä lisätietoja antavat osastonhoitaja Eija Salomaa, p. 046 877 3114 ja palveluvastaava Leena Lyytikäinen, p. 043 826 8659

Espoon kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhusten palvelut, Espoon sairaala, Osastotoiminnot
Osoite: Karvasmäentie 6, 02740 Espoo

Espoo on yli 280 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.