Skip to main content
test

Sairaanhoitaja, tervetuloa tekevään ja osallistuvaan työyhteisöön!

Kuopion kaupungin terveydenhuollon palvelualueella Harjulan sairaalassa osastolla 1 on haettavana kaksi (2) sairaanhoitajan toistaiseksi voimassa olevaa tehtävää.

Harjulan sairaalan osasto 1 on sisätauti-geriatrinen lyhytaikaisosasto, jolla tärkeää on kuntouttavan hoitotyön hallinta sekä sisätautien hoitotyön osaaminen. Täällä pääset hyödyntämään monipuolisesti sairaanhoitajan osaamista sekä lääkehoidon kuin myös muun kokonaisvaltaisen hoidon saralla. Työtehtävinä ovat sairaanhoitajan tehtävät sairaapalveluissa.

Kelpoisuusehtona on sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkinto sekä todistus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitetusta terveydenhuollon ammattihenkilöstä. Noudatamme tartuntatautilain 48 §:n ja 48 a §:n edellyttämää suojaa. Eduksi katsotaan sisätautipotilaiden tai akuuttivuodeosastotyön kokemus sekä kuntouttava hoitotyö.

Tarjoamme sinulle hyvän perehdytyksen tehtävään ja käytössäsi on jaksamista ja hyvinvointiasi tukevia etuja esim.: ePassi, työmatkaetu, henkilökunnan hyvinvointikortti, työterveyshuolto sekä henkilöstökortilla saatavia etuja Kuopion eri liikkeistä.

Työaika tehtävässä on 38,25 h/vko.
Palkkaus on SOTE-sopimuksen mukainen, 2590,32 €/kk.

Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä lääkärintodistus ja todistus huumausainetestistä.

Lisätietoja

https://www.kuopio.fi/sairaaloiden-yhteystiedot-ja-vierailuajat

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa osastonhoitaja Helena Oksa, puh. 044 718 6872 tai apulaisosastonhoitaja Piia-Susanna Lappalainen, puh. 044 718 6876.

Lisätietoja

Kuopion kaupunki, Harjulan sairaala

Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Pohjois-Savossa on sen jälkeen yksi järjestäjä, joka on vastuussa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista. Suomessa tulee olemaan yhteensä 21 hyvinvointialuetta, joista viiden alueella on yliopistollinen sairaala. Yksi näistä alueista on Pohjois-Savo, jossa Kuopion yliopistollinen sairaala KYS vastaa erikoissairaanhoidosta. Vuoden 2023 alussa hyvinvointialueille siirtyvät sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen henkilöstö alueen kunnista ja kuntayhtymistä ns. vanhoina työntekijöinä henkilöstösiirtosopimuksella. Henkilöstöä hyvinvointialueella tulee olemaan noin 12.500 henkilöä.

Myös tämä kyseinen avoinna oleva tehtävä siirtyy liikkeen luovutuksen periaattein 1.1.2023 lukien Pohjois-Savon hyvinvointialueelle.


Osoite: Niuvantie 4, 70210 Kuopio
Kuopion kaupunki - Rökfri arbetsplats Kuopion kaupunki - We Invest in Orientantion

Rekommenderade jobb