Skip to main content
test

Kuopion kaupungin perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueella vanhusten asumispalveluissa Hoitokoti Liito-oravassa on haettavana sairaanhoitajan toistaiseksi voimassa oleva tehtävä.

Hoitokoti Liito-orava on 64 paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö. Toimintamme käynnistyi 1.11.2022, jolloin ensimmäiset asukkaat muuttivat uusiin koteihinsa. Työskentelemme ikääntyneiden asukkaidemme kodeissa ja uusissa tiloissamme antaen tukea ja hoivaa asukkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan. Meidän toimintamme ydinajatuksena on asukkaan yksilöllinen ainutlaatuisuus sekä oikeus hyvään elämään ja hyvinvointiin. Tavoitteemme on tarjota laadukasta palvelua asukkaillemme. Työssämme korostuu asiakaslähtöisyys, luottamus, kunnioitus ja yhteisöllisyys. Yksikössämme hyödynnetään kinestetiikan voimavaralähtöistä toimintamallia.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoista ja merkityksellistä työtä täysin uusissa tiloissamme asukaskeskeisellä otteella. Olet osa moniammatillista tiimiä, jossa sitoudutaan työskentelemään muistisairaan asukkaan hyvinvoinnin edistämiseksi ja palvelujen kehittämiseksi. Oma mielekäs vastuualueesi kannustaa sinua ylläpitämään ammattitaitoasi ja kehittämään toimintaamme yhdessä tiimin kanssa. Lisäksi tarjoamme sinulle perehdytyksen tehtävään ja käytössäsi on jaksamista ja hyvinvointiasi tukevia etuja esim.: ePassi, työmatkaetu, henkilökunnan hyvinvointikortti, työterveyshuolto sekä henkilöstökortilla saatavia etuja Kuopion eri liikkeistä.

Kelpoisuusehtona tehtävään on sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkinto sekä todistus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitetusta terveydenhuollon ammattihenkilöstä. Noudatamme tartuntatautilain 48§:n ja 48a§:n mukaista suojaa.

Tehtävässä työaika on 38,25 h/vko.
Sairaanhoitajat työskentelevät pääasiassa arkiaamuisin klo 7-15.00. Mahdollisuus on myös viikonloppuna työskentelyyn.
Palkkaus on SOTE-sopimuksen mukainen, 2642,13€/kk.

Tehtävä alkaa sopimuksen mukaan ja tehtävän täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saannista
toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus ja esitettävä todistus huumausainetestistä.

Hoitokoti Liito-orava on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.kuopio.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa osastonhoitaja Eliisa Peltoniemi, p. 044 718 3904 tai eliisa.peltoniemi(at)kuopio.fi.

Lisätietoja

Kuopion kaupunki, Liito-orava asumispalvelut

Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Pohjois-Savossa on sen jälkeen yksi järjestäjä, joka on vastuussa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista. Suomessa tulee olemaan yhteensä 21 hyvinvointialuetta, joista viiden alueella on yliopistollinen sairaala. Yksi näistä alueista on Pohjois-Savo, jossa Kuopion yliopistollinen sairaala KYS vastaa erikoissairaanhoidosta. Vuoden 2023 alussa hyvinvointialueille siirtyvät sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen henkilöstö alueen kunnista ja kuntayhtymistä ns. vanhoina työntekijöinä henkilöstösiirtosopimuksella. Henkilöstöä hyvinvointialueella tulee olemaan noin 12.500 henkilöä.

Myös tämä kyseinen avoinna oleva tehtävä siirtyy liikkeen luovutuksen periaattein 1.1.2023 lukien Pohjois-Savon hyvinvointialueelle.


Osoite: Palomiehenkatu 2, 70820 Kuopio
Kuopion kaupunki - Rökfri arbetsplats Kuopion kaupunki - We Invest in Orientantion

Rekommenderade jobb