Sairaanhoitaja ja lähihoitaja (ensihoito)

ESSOTE hakee sairaanhoitajia ja lähihoitajia ensihoidon määräaikaisiin kesäsijaisuuksiin ajalle 3.5.-3.10.2021.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä tuottaa itse alueensa ensihoitopalvelut kahdeksalla eri asemapaikalla. Ensihoidon asemapaikat sijaitsevat: Mikkelissä, Juvalla, Puumalassa, Pieksämäellä, Kangasniemellä, Ristiinassa, Mäntyharjulla ja Pertunmaalla. Ensihoitopalvelussa työskentelee noin 120 henkilöä.

Ensihoitopalvelulla on operatiivisessa toiminnassa kahdeksan ympärivuorokautista ja neljä 12 tunnin ensihoitoyksikköä. Operatiivista toimintaa johtaa omalla erillisellä yksiköllä liikkuva kenttäjohtaja. Ensihoidon hallinnon sekä päivystävän kenttäjohtajan työpisteet sijaitsevat Mikkelin keskussairaalalla. Ensihoidossa työskennellään pääsääntöisesti 12 h työvuoroissa. Alueemme ensihoitoyksiköiden miehitys on vähintään H+P. Vastaamme kaikista alueemme ambulanssilla tapahtuvista potilassiirroista päivittäistoiminnan yksiköillä, koska erillisiä siirtokuljetusyksiköitä ei ole. Työssäkäyntialue on Etelä-Savon sosiaali -ja terveyspalvelujen kuntayhtymän alue.

Ensihoidossa toimivan sairaanhoitajan (hoitotaso) ja lähihoitajan (perustaso) tehtäviin kuuluvat äkillisesti sairastuneen/loukkaantuneen potilaan hoidon tarpeen arviointi ja kiireellinen hoito hoitolaitoksen ulkopuolella. Ensihoitovalmiuden ylläpitäminen sekä viranomais- ja sidosryhmä yhteistyö ovat oleellinen osa työnkuvaa. Sairaanhoitaja ja lähihoitaja ylläpitävät ammattitaitoaan ja kehittävät opiskelijoiden ohjaamista sekä osaltaan ensihoitotyötä. Ensihoidon suorittamat perusterveydenhuollon tukitehtävät sekä vastuualuetehtävät kuuluvat työtehtäviin. Tehtävissä vaaditaan oman osaamistason mukaista (hoitotaso- perustaso) hoitovälineiden ja -laitteiden sekä lääkevalikoiman käyttöä ilman lääkärin läsnäoloa.

Ensihoidossa työskentelevän sairaanhoitajan on oltava ensihoitaja AMK tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu laillistettu sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan vähintään 30 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden yhteistyössä sellaisen ammattikorkeakoulun kanssa, jossa on opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti ensihoidon koulutusohjelma.

Ensihoidossa työskentelevän lähihoitajan on oltava terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensihoitoon suuntautuva koulutus.

Tehtävän hoitaminen edellyttää voimassa olevaa C1-luokan ajokorttia. Eduksi luetaan työkokemus ensihoidon tehtäväkentästä ja toiminta-alueen tuntemus. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään haastattelun yhteydessä.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella työpaikkailmoituksen alareunassa olevasta hae työpaikkaa -linkistä tai te-palvelut.fi-sivustolla näkyvän linkin kautta. Hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona haettavaan tehtävään kelpoisuuden osoittava tutkintotodistus. Ulkomailla suoritetuista tutkinnoista ja työtodistuksista tulee olla viralliset suomenkieliset käännökset. Palvelussuhteen ehdot ja tehtäväkohtainen palkka määräytyvät KVTES:n ja tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmän mukaisesti. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Palvelussuhteessa noudatetaan koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.essote.fi

Tutustu työnantajaan

Ensihoitoesimies Virpi Trygg, puh. 040 359 6346,virpi.trygg@essote.fi tai apulaisosastonhoitaja Kati Hanski, puh. 040 359 6892, kati.hanski@essote.fi
Käytämme sähköistä viestintää rekrytointiprosessin eri vaiheissa. Hakemuksen tekniseen täyttämiseen liittyvissä kysymyksissä ohjeita voit kysyä ohjelman pääkäyttäjältä: Juuli Pulkkinen, puh. 040 359 8683.
Työpaikkahakemuksen Työkokemus-kohtaan merkitään tällä hetkellä voimassa olevan työsuhteen päättymispäiväksi hakuajan päättymispäivä.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky.
Osoite: Porrassalmenkatu 35-37, 50100 Mikkeli

Essote on Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, joka tuottaa Mikkelin, Hirvensalmen, Juvan, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Puumalan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä erikoissairaanhoidon. Lisäksi kuntayhtymä tuottaa Pieksämäen ja Joroisten erikoissairaanhoidon palvelut.

Tarjoamme kattavasti eri erikoisalojen palveluja ja toimimme opetussairaalana. Meillä on myös mahdollista toimia laaja-alaisesti perusterveydenhuollon sekä sosiaalialan työtehtävissä.

Tuemme työntekijöiden ammatillista kehittymistä koulutuksen ja työnohjauksen avulla. Tarjoamme mielenkiintoisia työtehtäviä osaavassa työyhteisössä ja nykyaikaisessa työympäristössä. Lisäksi tarjoamme työntekijöillemme ePassi-edun (liikunta/kulttuuri). Ammattilaisia kuntayhtymässä työskentelee yli 3500.

Etelä-Savo sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella Saimaan äärellä. Vireästä maakunnasta löytyy monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Asuntoja löytyy helposti niin keskustan sykkeestä kuin maaseudun rauhasta. Mikkelin keskussairaala sijaitsee kaupungin keskustassa ja lyhyen kävelymatkan päässä matkakeskuksesta.

Olet lämpimästi tervetullut työskentelemään kanssamme!