Oletko sairaanhoitaja, jolla on kokemusta vanhustyöstä ja ikäihmisten palveluista sekä itsemääräämisoikeutta kunnioittavasta työotteesta.

Tule meille vakituiseen työsuhteeseen alkaen sopimuksen mukaan.

Hakuaika päättyy 17.6.2021 klo 14.00.

Jampankaaren palvelupihassa on monimuotoista asumista ikääntyneille ja mielenterveyskuntoutujille. Ympärivuorokautiseen palveluun kuuluvat tehostetun asumispalvelun yksiköt Pihlavistokoti, Lehmustokoti sekä osa Vaahterakodista. Vaahterakodin lyhytaikaishoidon kerroksella toimii intervalli- ja kriisiyksikkö. Tammistokoti toimii palveluasumisen yksikkönä. Pihapiirissämme työskentelee yhteensä yli 120 vakituista työntekijää (lähihoitajia, sairaanhoitajia ja perushoitajia).

Työtehtävät:

Sairaanhoitajan tehtävänä on toteuttaa laadukasta hoitotyötä, huolehtia asukkaiden arjen virikkeellisyydestä sekä kehittää toimintaa yhdessä tiimin kanssa laadukkaan hoitotyön ja asukaslähtöisyyden näkökulmasta. Asukkaiden hoito, hoiva ja kuntoutus tehdään yhteistyössä koko tiimin ja muun asukkaan hoitoon osallistuvan verkoston kanssa. Tehtävässä korostuu yhteistyö asukkaiden omaisten ja läheisten, yhteistyötahojen kanssa sekä moniammatillinen työote. Sairaanhoitaja vastaa sairaanhoidollisesta asiantuntijuudesta omassa tiimissään.

Tehtävä tarjoaa monipuolisen, moniammatillisen ja virkeän työyhteisön.

Vaadittava osaaminen sekä kelpoisuusehdot:

Edellytämme vahvaa motivaatioita kehittää omaa työtä ja tiimin toimintaa siten, että asukkaiden hyvinvointi ja palvelualueen perustehtävä muodostavat lähtökohdan työlle, resurssien hallinnalle ja työn kehittämiselle. Odotamme Sinulta hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, joustavuutta sekä oma-aloitteisuutta ongelmanratkaisutilanteissa. Katsomme eduksi kokemuksen muistisairaiden hoidosta, voimassa olevat lääkehoidon luvat ja Pegasos- potilastietojärjestelmän osaamisen. Arvostamme tahtoa kehittyä, oppia uutta sekä muutosvalmiutta ja sopeutumiskykyä.

  • Kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan toimeen on sairaanhoitajan/sairaanhoitaja AMK/ terveydenhoitaja/ terveydenhoitaja AMK tai aikaisempi opintoasteen tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus.
  • Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.
Kerro hakemuksessasi itsestäsi. Olemme hakijoihin yhteydessä hakuaikana. Hakuaikaa on jatkettu.
  • alkuperäiset todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä
Lisätiedot & yhteydenotot palveluasumisen esimiehet:Palvelussuhteen ehdot sekä palkkaus määräytyvät voimassa olevan KVTES:n mukaan. Koeaika on kuusi kuukautta.
  • LOVE-lääkehoidon verkko-opinnot, tentit ja käytännön näytöt tulee suorittaa koeajan puitteissa
  • tartuntatautilaki 48§ velvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajan varmistumaan tartuntatautien vakaville seurauksille alttiiden asiakkaiden ja potilaiden parissa työskentelevän henkilökunnan riittävästä rokotussuojasta
_______________________________________________________________

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote) on edelläkävijä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä. Vastaamme jäsenkuntiemme Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan 200 000 asukkaan laadukkaista ja asiakaslähtöisistä sosiaali- ja terveyspalveluista. Palveluksessamme on yli 3500 ammattilaista.

Kuulumme oikotien vastuullinen työnantajakampanjaan ja strategisena tavoitteenamme on olla arvostettu ja vetovoimainen työpaikka, jossa kyvykäs ja hyvinvoiva henkilöstö mahdollistaa onnistumisen. Meillä toteutuu valmentava johtajuus sekä itse- ja yhteisöohjautuvuus. Tule osaksi Keusotea! Olemme savuton työpaikka.

Tutustu Keusoteen sosiaalisessa medissa (IG, FB, LinkedIn) #keusote #keskiuudenmansotekuntayhtymä

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Uudenmaan sote on edelläkävijä sote-palveluiden kehittämisessä. Kuntayhtymään kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula.

Rekommenderade jobb