Skip to main content
test
Sairaanhoitaja, Kenttätien palvelukeskus - Oulun kaupunki

Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden erityisryhmien asumis- ja päiväpalveluissa Kenttätien palvelukeskuksessa on haettavana SAIRAANHOITAJAN vakinainen tehtävä.

Asunnottomien sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämishankkeessa on kehitetty toimivia asumissosiaalityön sekä tavoittavan päihdetyön toimintamalleja, jotka jatkuvat osana Kenttätien palvelukeskuksen ja päiväkeskus Huilin vakituista toimintaa. Sairaanhoitajan tehtävänä on muun muassa edistää asunnottomuutta kokevien asiakkaiden fyysistä ja psyykkistä terveyttä sekä päihdekuntoutumista. Sairaanhoitajan työ sisältää jalkautumista asiakkaiden mukana eri palveluihin sekä päihdeasumispalveluiden lääkehoitovastuun. Työ on pääsääntöisesti päivätyötä, työvuoroja voi olla toisinaan myös viikonloppuisin ja iltaisin.

Kelpoisuusehtona on soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto (2005/272) sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus. Päihde- ja mielenterveystyöhön suuntautuminen luetaan eduksi. Työntekijältä edellytetään aiempaa kokemusta aktiivisesti huumeita käyttävien henkilöiden parissa tehtävästä haittoja vähentävästä päihdetyöstä.

Arvostamme kehittävää työotetta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia erilaisissa verkostoissa. Tärkeintä on, että sinulla on asiakkaita arvostava työote, osaat kuunnella ja kuulla toista ihmistä sekä siedät elämän keskeneräisyyttä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§ edellyttämää rokotussuojaa. Lisäksi työntekijällä tulee olla joko rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antama suoja covid-19-tautia vastaan. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Kyseessä on tehtävä, jonka osalta työnantaja voi tarvittaessa pyytää nähtäväksi huumausainetestin tulosta henkilövalinnan yhteydessä. Oulun kaupunki käyttää vakinaisissa tehtävissä kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/7707/2022. Hakemukset on toimitettava 22.7.2022 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/oulu/terveyspalvelut/paihdeasumispalvelut

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antavat ajalla 20.-30.6.2022 palveluesimies Katja Karppinen (p. 044 703 6170) ja ajalla 13.-22.7.2022 palvelupäällikkö Tanja Koivisto (p. 044 703 6243).

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Sosiaalinen hyvinvointi, Erityisryhmien asumis- ja päiväpalvelut, Päihdeasumispalvelut, Kenttätien palvelukeskus

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi.

Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin.


Osoite: Nahkatehtaankatu 7, 90130 Oulu

Rekommenderade jobb