Sairaanhoitaja, kesätyö, Leiko

Tarjoamme Sinulle, sairaanhoitaja tai sairaanhoidon loppuvaiheen opiskelija, tilaisuuden työskennellä kesätyössä Leiko-osastolla (vähintään yksi kesäsijaisuus). Leiko (leikkaukseen kotoa) on osasto, johon potilaat tulevat aamulla leikkaukseen valmistelua varten. Osastolla käy päivittäin myös potilaita leikkausta edeltävällä prepoliklinikkakäynnillä. Leikossa hoidetaan kaikkien kirurgian erikoisalojen potilaita. Työ on päivätyötä maanataista perjantaihin. Leiko-osasto on palkittu Hyvä jengi-työyhteisöpalkinnolla.

Arvostamme ammattitaidon lisäksi hyviä työyhteisö - ja vuorovaikutustaitoja, hyviä potilasohjaustaitoja, joustavuutta, kehittävää työotetta ja muutosvalmiutta.

Sairaanhoitajan kesäsijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sijaisuutta voi hoitaa myös sairaanhoidon opiskelija Hoitaja-nimikkeellä, jolloin opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään 140 opintopistettä. Hoitaja-nimikkeisen lääkehoitoon osallistuminen edellyttää, että kliiniset sekä lääkehoidon opinnot ovat edenneet normaalisti ja PPSHP:n Hoitaja-nimikkeisen lääkelupa on suoritettu.

Sijaisuus täytetään sopivan sijaisen löydyttyä. Sijaisuus on haettavana vähintään viiden ilmoituksen julkaisua seuraavan kalenteripäivän ajan.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Opiskelijan tulee esittää ajantasainen, virallinen opintorekisteriote ja todistus voimassaolevasta opiskeluoikeudesta. Valmiiden työnhakijoiden tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antavat osastonhoitaja Anna-Kaisa Lappi p. 040 172 1419 ja apulaisosastonhoitaja Kristiina Leskinen, p. 040 746 2263, s-postit etunimi.sukunimi@ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksessa olevasta Hae työpaikkaa -linkistä.

Lisätietoja

Oulun yliopistollinen sairaala, Operatiivinen tulosalue, Pehmytkudoskirurgia, Leiko

Oulun yliopistollinen sairaala on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija sekä erikoissairaanhoidon arvostettu ja vetovoimainen työnantaja. Menestystekijöinä on osaava, työssään viihtyvä henkilöstö, jonka koulutukseen ja perehdytykseen panostetaan. Haasta itsesi, haasta meidät!

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.


Osoite: Kajaanintie 50, 90220 Oulu

Suggested jobs