Kesärekryssä haemme sairaanhoitajia Terveyden- ja sairaanhoidon tulosalueelle kesäsijaisuuksiin.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä osastohoidossa, sissipoolissa, päivystyksessä, Gellman -tiimissä ja avohoidon vastaanotoilla on haettavana sairaanhoitajien kesäsijaisuuksia motivoituneille ja osaaville hoitotyön ammattilaisille ja alan opiskelijoille. Tehtävien sijoituspaikka on palvelussuhteen alkaessa terveyden ja sairaanhoidon tulosalueella yllämainituissa toimintayksiköissä.

Kelpoisuusehtona sairaanhoitajan sijaisuuksiin on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) mukainen pätevyys. Sijaisuuksiin voidaan valita myös alan opiskelijoita. Opiskelijoilta edellytämme, että kliiniset ja lääkehoidon opinnot ovat edenneet normaalisti.

Odotamme sinulta aktiivista työotetta ja oma-aloitteisuutta, hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja ryhmätyötaitoja sekä joustavuutta työtehtävien hoitamisessa.

Henkilötodistus ja alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä. Opiskelijan tulee esittää ajantasainen virallinen opintorekisteriote ja todistus voimassaolevasta opiskeluoikeudesta.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kirjaamo, PL 25, 92101 Raahe. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.ras.fi
https://www.esitteemme.fi/raahen-seudun-hyvinvointikuntayhtyma/WebView/

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antavat osastonhoitajat
Helena Sarkkinen-Hyväri 040 135 7804 os. 3 ja päivystys
Elina Paulasuo 044 439 4666 os. 5
Anne Mankinen 040 135 7722 os. 6
Raija Konola 040 135 7788 Gellman -tiimi
Jaana Peltoniemi 040 135 7704 avohoidon vastaanotot
Paula Niemelä 044 439 4610 sissipooli
Sähköpostimme ovat muotoa: etunimi.sukunimi@ras.fi

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Osoite: Rantakatu 4, 92100 Raahe

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 32.900 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.

Kuntayhtymä vastaa myös jäsenkuntien väestön niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka hankitaan sairaanhoitopiiristä tai muualta alueen ulkopuolelta. Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle.

Raahen seudun kuntayhtymä on savuton työpaikka.

Suggested jobs