Skip to main content
test
Sairaanhoitaja, Kontinkankaan hvk/kotihoito - Oulun kaupunki

Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen Kaukovainio-Lyötty-kotihoidon yksikössä on haettavana SAIRAANHOITAJAN vakinainen tehtävä. Työ alkaa 1.9.2022 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävään kuuluu kotihoidossa olevien asiakkaiden ohjaus, neuvonta, kuntoutus ja verkostomainen yhteistyö. Kotihoidon sairaanhoitajan tehtävään kuuluu asiakkaan kotona tehtävää työtä, sisältäen kotisairaanhoitoa ja kotipalvelua. Asiakkaalle tarjotaan yksilölliseen palvelutarpeeseen perustuvaa moniammatillista, osaavaa ja laadukasta palvelua. Tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan aktiivinen ja turvallinen kotona asuminen. Toiminnassamme on tärkeää kuntoutumista tukeva hoitotyö ja ohjaus, arkiliikkumisen tukeminen, turvallinen lääkehoito ja asiakkaan hyvä ravitsemus. Työ on itsenäistä ja monipuolista, osana moniammatillista tiimiä. Tarjoamme vaihtelevan työn, moniammatillisen työyhteisön tuen ja hyvän perehdytyksen.

Kelpoisuusehtona on terveydenhoitoalan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus. Edellytämme kykyä työskennellä nopeastikin muuttuvissa tilanteissa ja myönteisyyttä uuden teknologian hyödyntämisessä kotihoidossa. Arvostamme asiakaslähtöistä ja joustavaa palveluasennetta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä monipuolista ammatillista osaamista. Toivomme sinulla olevan kykyä ja halua kehittää asiakaslähtöistä hoitotyötä ja viedä eteenpäin uusia toimintatapoja yksiköissämme. Eduksi luetaan työkokemus kotihoidosta sekä tuntemus Oulun kaupungin palveluverkostosta ja ikäihmisten palveluista.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n edellyttämää rokotussuojaa. Työntekijällä on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Tehtävässä edellytetään myös rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan. Lisäksi työntekijällä tulee olla joko rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antama suoja covid-19-tautia vastaan.

Oulun kaupunki käyttää vakinaisissa tehtävissä kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/5636/2022. Hakemukset on toimitettava 31.8.2022 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/oulu/ikaantyminen/kotihoito

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa palveluesimies Suvi Tikkanen, p. 044 703 5043 tai sähköpostitse suvi.tikkanen@ouka.fi.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Kontinkankaan hyvinvointikeskus, Ikäihmisten palvelut, Kaukovainio-Lyötyn kotihoito

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi.

Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin.


Osoite: Kajaanintie 48 A-B, 90220 Oulu

Rekommenderade jobb