Etsimme nyt yhteistyökykyistä ja osaavaa sairaanhoitajaa Raision päihde- ja mielenterveysyksikön korvaushoitotiimiin kesäsijaisuuteen ajalle 5.7.-22.8.2021. Päihde- ja mielenterveysyksikkö on osa Raision sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluja.

Korvaushoitotiimi huolehtii STM:n asetuksen 33/2008 mukaisen opioidiriippuvaisten korvaus- ja vieroitushoidon järjestämisestä. Tiimissä on kaksi sairaanhoitajaa ja yksi ohjaaja sekä lisäksi osa-aikaisesti lääkäri ja sosiaalityöntekijä. Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu lääkehoidon toteutus sekä huumeseulojen ja varmistusanalyysien ottaminen. Hän osallistuu myös potilaiden psykososiaaliseen kuntoutukseen yhdessä muun työryhmän kanssa. Hän toimii osalle potilaista omahoitajana ja osallistuu heitä koskeviin verkostopalavereihin.

Kelpoisuusehtona on laillistettu sairaanhoitaja AMK ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen kelpoisuus. Tehtävässä tulee olla tartuntatautilain 48 § mukainen rokotussuoja. Eduksi luetaan aikaisempi kokemus korvaushoidosta ja päihdeongelmaisten asiakkaiden parissa työskentelystä.

Palkkaus on KVTES:n mukainen. Raision kaupunki on savuton työpaikka.


Toivomme, että hakemukset jätetään Kuntareky.fi -järjestelmän kautta 17.5.2021 klo 12.00 mennessä. Tutkinto- ja työtodistukset esitetään työhaastattelun yhteydessä.

Tervetuloa joukkoomme!

Lisätietoja

http://www.raisio.fi/tyopaikat

Tutustu työnantajaan

Päihde- ja mieleterveysyksikön johtaja, johtava psykologi Saila Peurasaari p. 044 7971940

Raision kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus, Aikuisten psykososiaaliset palvelut päihde- ja mielenterveysyksikkö
Osoite: Nallinkatu 3, 21200 Raisio

Raision kaupunki on kasvun paikka: lähes 25 000 asukkaan ja 1500 yrityksen kotikaupunki ja 1400 ihmisen työpaikka Turun seudulla

Suggested jobs