test
Sairaanhoitaja, Koskelan seniorikeskus - Social-och hälsovårdssektorn

Haemme sairaanhoitajaa vakituiseen toimeen Koskelan seniorikeskukseen yksikkö F2 ja C5. Molemmat yksiköt ovat 16-paikkaisia ruotsinkielisiä muistisairaiden hoivayksikköjä. Sairaanhoitajan vakanssi on jaettu C5 ja F2 kesken.

Toteutamme hoitoa ja hoivaa niin, että asukkaamme voivat kokea elämänsä merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. Pidämme tärkeänä, että asukkaamme voivat osallistua mielekkääseen toimintakykyä edistävään ja ylläpitävään toimintaan. Henkilökuntamme on innostunutta, osaavaa ja meillä on hyvä ilmapiiri. Työskentelemme asukkaiden kotona ja käytämme kodinomaisia vaatteita. Työ on kolmivuorotyötä painottaen yövuoroihin. Toteutamme terveet työajat -periaatetta.

Päivittäiskirjaamisessa käytössä on keväällä 2021 otettu käyttöön APOTTI-toiminnanohjausjärjestelmä ja RAI-järjestelmä. Vakinainen henkilökuntamme osallistuu Kinestetiikka-koulutuksiin.

Sairaanhoitajat tehtävät: toimii hoitotyön asiantuntijana ja vastuuhoitajana, suunnittelee, totetuttaa ja arvioi asiakkaan hoitoa yhteistyössä muiden hoitoon osallistuvien tahojen kanssa, tekee hoidontarpeen määrittelyä, toimii asiakkaan hoidossa yhteistyössä lääkärin kanssa, vastaa lääkehoidon toteuttamisesta, tukee ja ohjaa vastuuhoitajia työssää sekä vastaa osaston toiminnasta iltaisin ja viikonloppuisin.

Toivomme sinulta kykyä työskennellä monialaisessa ryhmässä, mutta tarvittaessa kykyä myös itsenäiseen päätöksentekoon. Sinulla on aito kiinnostus asiakaskuntamme päivittäisen hyvinvoinnin ja yksikömme toiminnan kehittämiseen ja omaat hyvätä vuorovaikutustaidot.

Uuden seniorikeskuksen uudisrakennushanke on käynnistymässä vuonna 2021. Muutto uusiin tiloihin on keväällä/syksyllä 2024.


Kelpoisuusehto:

Sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto tai erikoissairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhoitajan tai kätilön tutkinto, johon sisältyy laillistus sairaanhoitajaksi.
Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.
Koeajan aikana suoritettava Love; lääkeluvat.

Luemme eduksi:
kokemuksen ikääntyneiden hoitotyöstä sekä kuntoutumista edistävästä hoitotyöstä. Hyvää suullista ja tyydyttävää kirjallista ruotsin kielen taitoa.

Lisätietoja

https://www.facebook.com/stadinsoterekry/posts/211230907854101 https://www.instagram.com/stadinsoterekry/?hl=fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

osastonhoitaja Marja Forsman, marja.forsman@hel.fi, puh. 09-31051983

Lisätietoja

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Etelän palvelualue, Koskelan seniorikeskus

Stadin sote on Suomen suurin ja alan johtava toimija ja uudistaja. Rakennamme yhdessä sote-palveluja, jotka kansalaiset haluavat valita jatkossakin. Palvelujemme saatavuus ja asiakaskokemus, vaikuttavuus, tuottavuus sekä henkilöstökokemus paranevat vauhdilla. Kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien tarpeisiin ja palveluihin kiinnitetään erityistä huomiota.


Osoite: Käpyläntie 11, 00060 Tehy

Rekommenderade jobb