Me Keusotessa haluamme, että ikääntyvät asiakkaat saavat parasta mahdollista hoitoa ja aitoa kohtaamista vuoden jokaisena päivänä. Haluamme sinut joukkoomme turvaamaan laadukasta hoitotyötä!

Tutustu ja hae 4.3.2021 klo 14.00 mennessä.

Työtehtävät:

Vakituinen toimi, alkaen 1.3.2021 tai sopimuksen mukaan

Työ kotihoidossa on asiakkaan luona tapahtuvaa asiakaslähtöistä ja kuntouttavaa hoitotyötä sisältäen perushoidon lisäksi sairaanhoidollisia tehtäviä. Työn tavoitteina ovat tyytyväiset asiakkaat, asiakkaan hyvä arki ja kotona selviytyminen.

Sairaanhoitaja toimii kotihoidossa hoitotyön ja sairaanhoidon toteuttajana, asiantuntijana ja kehittäjänä. Lisäksi sairaanhoitaja tukee lähihoitajien työskentelyä asiakkaiden vastuuhoitajina. Työ pääsääntöisesti arkipäivätyötä.

Työyksikkö:

osoite: Kivistöntie

Olemme kehittämismyönteinen työyhteisö ja tarjoamme mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen. Panostamme hyvään työntekijän perehdytykseen ja autamme tiimissä toinen toisiamme, joten olemme koko tiiminä tukena moniammatillisesti. Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen ja haasteellisen työn sekä mahdollisuuden olla mukana kehittämässä kotihoitotyötä.

Vaadittavat osaaminen:

Tehtävässä tarvitaan vahvaa sairaanhoidollista osaamista, taitoa vastata asiakkaan kokonaisvaltaiseen hoidon tarpeeseen, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon, sitoutumista itseohjautuvuuden kehittämiseen, oman työn organisointikykyä ja hyviä tiimityötaitoja.

  • kelpoisuusehtona tehtävään on terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (laki 559/1994. asetus 564/1994) mukaista sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan - tutkintoa sekä laillistamista Suomesta (julkiterhikki).
Arvostamme hyviä tiimityötaitoja, oma-aloitteisuutta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon sekä kiinnostusta oman työn ammatilliseen kehittämiseen. Toivomme kehittämishalukkuutta sekä aktiivista toimintaa kotihoidon asiakkaiden kokonaisvaltaisessa hoidossa.

Jos koet itsenäisen ja vastuullisen työn omaksesi, niin haluamme sinut mukaan kehittyvään työyhteisöömme. Kerro työkokemuksestasi ja osaamisestasi tarkemmin työhakemuksessa ja CV:ssä. Olemme jatkaneet hakuaikaa.

Lisätiedot & yhteydenotot:

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät voimassa olevan KVTES:n mukaan. Koeaika on kuusi kuukautta. Työaikana on jaksotyö.
  • LOVe-lääkehoidon verkko-opinnot, tentit ja käytännön näytöt tulee suorittaa koeajan puitteissa.
  • Tartuntatautilaki 48§ velvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajan varmistumaan tartuntatautien vakaville seurauksille alttiiden asiakkaiden ja potilaiden parissa työskentelevän henkilökunnan riittävästä rokotussuojasta.
___________________________________________

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote) on edelläkävijä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä. Vastaamme jäsenkuntiemme Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan 200 000 asukkaan laadukkaista ja asiakaslähtöisistä sosiaali- ja terveyspalveluista. Palveluksessamme on yli 3500 ammattilaista.

Kuulumme oikotien vastuullinen työnantajakampanjaan ja strategisena tavoitteenamme on olla arvostettu ja vetovoimainen työpaikka, jossa kyvykäs ja hyvinvoiva henkilöstö mahdollistaa onnistumisen. Meillä toteutuu valmentava johtajuus sekä itse- ja yhteisöohjautuvuus. Tule osaksi Keusotea!

#keusote #keskiuudenmansotekuntayhtymä

Tutustu työnantajaan

kotihoidon esimies Laura Kuurlunti, puh. 050 497 1869, laura.kuurlunti@keusote.fi

Keski-Uudenmaan sote on edelläkävijä sote-palveluiden kehittämisessä. Kuntayhtymään kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula.