Sairaanhoitaja, Kurjensiipi 1

Sairaanhoitajan tehtävät toimintakyvyn tuki- ja arviointiyksikössä.

Yksikkö on Vanhusten asumispalveluihin kuuluva, lyhytaikaista laitoshoitoa tarjoava yksikkö, jossa on monisairaita ja päivittäisissä toiminnoissaan paljon apua tarvitsevia vanhuksia.

Toiminta on askaslähtöistä ja virikkeellistä. Toiminnan tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ja voimavarojen ylläpitäminen ja tukeminen. Yhteistyö asiakkaan läheisten kanssa on olennainen osa päivittäistä työtä.

Sairaanhoitaja vastaa asiakkaiden lääkehoidon toteutuksesta ja hänellä on vastuu hoitotyöstä ja asiakkaiden sairaanhoitoon liittyvistä asioista. Lääkäri käy yksikössä 4 x viikossa. Asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoitosuunnitelman laatimisessa sairaanhoitaja käyttää RAI (Resident Assessment Instrument) - laatujärjestelmää ja sen tuottamaa tietoa.

Sairaanhoitaja on moniammatillisen hoitotiimin vastuuhenkilö. Opiskelijoiden ohjaus kuuluu myös sairaanhoitajan tehtäviin. Yksikkö sijaitsee osoitteessa Kurjenmäenkatu 6, rakennus 41, 20700 Turku

Kelpoisuusvaatimus määräytyy terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaan. Lisäksi edellytämme tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa.

Eduksi luemme asukaslähtöisen työotteen, sekä hyvät vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot.

Lisätietoja

http://www.turku.fi

Tutustu työnantajaan

Yksikön esimies Skants-Laine Tarja, 040 5935608
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Vanhus- ja vammaispalvelut, Vanhuspalvelut, Vanhusten asumispalvelut, Vanhuskeskus 2, Kurjenmäki, Kurjensiipi 1
Osoite: Kurjenmäenkatu 4, 20700 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.