test

Kurjensiipi 2 on 40 paikkainen toimintakyvyn tuki- ja arviointiyksikkö. Tarjoamme lyhytaikaista hoitoa ikääntyneille asiakkaille, joilla on haasteita kotona selviytymisessä. Toimintamme tavoitteena on asiakkaan kokonaistilanteen selvittely, toimintakyvyn ja voimavarojen ylläpitäminen sekä kotona selviytymisen tukeminen. Haluamme tarjota asiakkaillemme aktiivisen arjen. Yhteistyö asiakkaan läheisten kanssa on olennainen osa päivittäistä työtä.

Moniammatilliseen tiimiin yksikössämme kuuluu sairaanhoitajia, lähihoitajia, hoiva-avustajia, sosiaaliohjaaja, toimintaterapeutti, viriketoiminnan ohjaaja, fysioterapeutti ja yksikön esimies. Tiiminä olemme innovatiivisia, kehitysmyönteisiä ja pyrimme kaikessa toiminnassamme asiakkaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Sairaanhoitajan tehtävät toimintakyvyn tuki- ja arviointiyksikössä.
Sairaanhoitaja vastaa asiakkaiden lääkehoidon toteutuksesta ja hänellä on vastuu hoitotyöstä ja asiakkaiden sairaanhoitoon liittyvistä asioista. Lääkäri käy yksikössä 5 x viikossa. Asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoitosuunnitelman laatimisessa sairaanhoitaja käyttää RAI (Resident Assessment Instrument) - laatujärjestelmää ja sen tuottamaa tietoa.

Saat työhösi hyvän perehdytyksen ja innostavan, tukea antavan työyhteisön. Odotamme sinun olevan aktiivinen ja oma-aloitteinen. Mikäli haluat kehittää itseäsi ammatillisesti, niin Kurjensiipi 2 on tarkoitettu juuri sinunlaisellesi hoitajalle. Toimintamme on monipuolista ja haastavaa.

Kelpoisuusvaatimus määräytyy terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaan.

Työntekijällä tulee olla tartuntatautilain 48 §:n mukainen suoja.

Lääkehoitoa voit toteuttaa suoritettuasi Love (Lop) mukaisen lääkeluvan. Hygieniapassi sekä kohtuullinen suomen kielen taito katsotaan eduksi.

Yksikkö sijaitsee osoitteessa Kurjenmäenkatu 6, rakennus 41, 20700 Turku.

Lisätietoja

http://www.turku.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

yksikön esimies Tarja Kansanen, tarja.kansanen@turku.fi
p. 044 907 3658
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Lisätietoja

Turun kaupunki, Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus, Vanhus- ja vammaispalvelut, Vanhuspalvelut, Vanhusten asumispalvelut, Vanhuskeskus 2, Kurjenmäki, Kurjensiipi 2

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.


Osoite: Kurjenmäenkatu 6, 20700 Turku

Rekommenderade jobb