test
Sairaanhoitaja, Lääkehoitoyksikkö Kohtaamo - Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote

Lääkehoitoyksikkö Kohtaamoon haetaan sairaanhoitajaa vakinaiseen työsuhteeseen 1.4.2022 alkaen.

Tarjoamme mielenkiintoisen tehtävän mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Lääkehoitoyksikkö Kohtaamo tarjoaa lääkehoidollisia sekä psykososiaalisia palveluja täysi-ikäisille mielenterveys- ja päihdepalveluiden käyttäjille.

Yksikön toimintaan kuuluu opioidikorvaushoidon toteutus, polikliininen psyykenlääkeinjektioiden antaminen sekä polikliininen tablettilääkejako. Tehtäviin lääkehoidon toteutuksen lisäksi kuuluu arvio asiakkaan psyykkisestä voinnista, asiakkaan tukeminen ja ohjaaminen, toiminnan kehittäminen sekä yhteistyö muiden mielenterveys- ja päihdepalveluiden yksiköiden kanssa.

Tehtävän aloitusyksikkö on Lääkehoitoyksikkö Kohtaamo, mutta tehtävässä edellytetään valmiutta toimia muuttuvissa tilanteissa Eksoten eri yksiköissä.

Kelpoisuutena tehtävään on sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai ensihoitajan tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa määrätty laillistus tai sitä vastaava aikaisempi rekisteröinti. Tehtäviin valittavilta odotetaan aikaisempaa kokemusta mielenterveys- tai päihdetyöstä tai halua kehittyä näillä aloilla. Eduksi katsotaan joustava asennoituminen työhön ja muuttuviin tilanteisiin, positiivinen ja kehittämismyönteinen asenne työhön, kyky etsiä ratkaisuja sekä kyky tiimityöhön ja itsenäiseen työhön. Tehtävässä edellytetään osallistumista työn ja toimintayksikön toiminnan kehittämiseen sekä kykyä työskennellä verkostoissa.

Tehtävän suorittaminen edellyttää Eksoten voimassa olevaa lääkelupaa, jonka suorittaminen mahdollistetaan työsuhteen alussa.
Työaikamuotona on keskimääräinen yleistyöaika. Työ on päivätyötä ma-su. Työsuhteen alussa on 6 kk koeaika.

Tehtävään valitun on esitettävä 30 päivän kuluessa valinnasta tiedon saatuaan hyväksyttävä terveydenhoitajantodistus terveydentilastaan.

Haastattelut on suunniteltu pidettäväksi pe 4.2.2022.
Haastatteluun valituille ilmoitetaan tarkempi aika ja paikka.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§ edellyttämää rokotussuojaa. Eksotessa on käytössä infektioturvallisuuskyselylomake. Kysely tehdään kaikille Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin potilastyöhön tai potilastyön harjoitteluun tuleville. Käy tutustumassa lomakkeeseen tästä linkistä: http://www.eksote.fi/tyoeksotessa/tulossa-eksoteen-toihin/kyselyt-ja-lomakkeet/Sivut/default.aspx

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Riina Parkkinen
Toimintayksikön esimies
Lääkehoitoyksikkö Kohtaamo ja päihdeklinikka
p. 0403566407
riina.parkkinen@eksote.fi

Lisätietoja

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote, Aikuisten monialaiset palvelut, Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä, Eksotessa, on alueen erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, vanhusten palvelut sekä perhe- ja sosiaalipalvelut yhdistetty yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Eksote edistää alueen asukkaiden hyvinvointia ja toimintakykyä ennakoivalla ja kuntouttavalla otteella saavuttaakseen parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Olemme maakunnan suurin työnantaja ja työntekijöitä on noin 5000. Toimipisteitä meillä on 100, mm. neuvolatoiminnasta ikääntyneiden asumiseen ja opiskeluterveydenhuollosta laajan päivystyksen sairaalaan. Valinnanvaraa ja osaamista riittää myös niille, jotka etsivät urapolkuja ja kehittymismahdollisuuksia talon sisällä. Olemme savuton työpaikka.

Muuttuva maailma ympärillämme on tiivistänyt Eksoten arvomaailman sanoihin; rohkeus, yksinkertaisuus sekä kaiken toiminnan keskiössä olevaan, ihmiseen. Mikäli pystyt samaistumaan arvoihimme sekä työskentelemään niiden mukaisesti, toivotamme sinut tervetulleeksi Saimaan syliin, keskelle elämää ja yhteiskuntaa.


Osoite: Valto Käkelän katu 1, L-siipi, 0 krs., 53130 Lappeenranta
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb