test
Sairaanhoitaja,lähihoitaja,opiskelija (15),kesätyö - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Tarjoamme sinulle sairaanhoitaja, lähihoitaja tai hoitotyön opiskelija tilaisuuden työskennellä kesäsijaisuudessa (vähintään 15 sijaisuutta) sisätauti-, sydän- tai neuro-osaamiskeskuksen osastoilla. Panostamme yksiköissä laadukkaaseen perehdyttämiseen ja tarjoamme mielenkiintoisen ja haasteellisen työn erikoissairaanhoidossa, jossa pääset kehittämään omaa ammattitaitoasi moniammatillisen työyhteisön tukemana.

Sisätautikeskuksen osastot 1 ja 2 (entiset osastot 40 ja 42)
Sisätautiekeskuksen osastoilla hoidetaan keuhko- ja sisätautien osaamista vaativia akuuttipotilaita. Osastolla 1 keskitytään keuhko-, infektio-, munuais- ja endokrinologisten (mm. diabetes) potilaiden akuuttihoitoon. Osastolla 2 hoidetaan erilaisia infektioita sairastavia ja vaativaa eristystä sekä maha- ja suolikanavan sairauksia sairastavia potilaita. Yksikössä on kaksi alipaineistettua eristyshuonetta sekä muita eristyshuoneita, joissa potilaat ovat ilma-, kosketus- ja pisaraeristyksessä.

Neurokeskuksen osastot 1 ja 2 (entiset osastot 30 ja 2)
Neurokeskuksen vuodeosastoilla hoidetaan neurologisia ja neurokirurgisia potilaita. Neurologisten potilaiden keskeiset hoitotyön alueet ovat aivoverenkiertohäiriöiden akuuttivaiheen hoito ja kuntoutus sekä epilepsian, muistihäiriöiden, Parkinsonin ja MS-taudin varhaisvaiheen tutkimus ja hoito. Neurokirurgiset potilaat ovat hoidettavina pääasiassa aivokasvainten, aivoverenvuotojen, aivovammojen, aivoverisuonipoikkeamien, aivoselkäydinnestekierron häiriöiden ja selkärankakirurgiaa vaativien sairauksien vuoksi.

Tehostettu sydänvalvonta (ICCU), Sydänseuranta (entinen toimenpideseuranta) ja sydänosastot 1 ja 2 (entiset akuutti kardiologian osasto ja 3)
Yksiköissä hoidetaan sepelvaltimotauti-, sydämen vajaatoiminta-, rytmihäiriö- sekä muita sisätautien erikoisalaan kuuluvia potilaita. Sydänseuranta ja vuodeosastot vastaavat akuutin vaiheen hoidosta sekä toimenpiteiden ja leikkausten jälkeisestä seurannasta. Tehostettu sydänvalvontaa vastaa myös tehovalvontapotilaiden hoidosta. Yksiköihin potilaat tulevat joko päivystyksellisesti tai suunnitellusti ajanvarauksella. Yksiköiden toiminnassa korostuu vilkas potilasvaihto, potilaiden leikkauksiin, tutkimuksiin ja toimenpiteisiin valmistelu sekä niiden jälkeinen jatkohoito ja ohjaus. Sydänpotilaille tehdään sydämen ohitusleikkauksia, varjoainekuvauksia, pallolaajennushoitoja, tahdistimen asennuksia sekä vaativia kardiologisia ja kirurgisia erikoistoimenpiteitä.

Työ yksiköissä on kolmivuorotyötä (vuodeosastot, tehostettu sydänvalvonta, sydänseuranta). Työvuorosuunnitteluamme ohjaa yhteisöllinen ja autonominen työvuorosuunnittelu. Arvostamme joustavuutta, hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- sekä tiimityöskentelytaitoja. Yksiköissä korostuu nopeasti muuttuvien tilanteiden hallinta ja moniammatillinen yhteistyö.

Sairaanhoitajan kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sijaisuutta voi hoitaa myös sairaanhoidon opiskelija, jolla on suoritettuna vähintään 140 opintopistettä. Lähihoitajan kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) mukainen pätevyys.

Sijaisuudet täytetään sopivien sijaisten löydyttyä. Sijaisuudet ovat haettavana vähintään viiden ilmoituksen julkaisua seuraavan kalenteripäivän ajan.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Opiskelijan tulee esittää ajantasainen, virallinen opintorekisteriote ja todistus voimassa olevasta opiskeluoikeudesta. Valmiiden työnhakijoiden tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antavat:
Vastuuyksikköpäällikkö Jaana Bergroth, p. 040 637 8942
OYS Sydän osastohoitotyö osastonhoitaja Sanna Holappa p. 050 637 8942
Neurokeskuksen osastot vs. osastonhoitaja Hannele Hollanti, p. 040 173 7647
Sisätautikeskuksen osastot osastonhoitaja Sanna Kivimäki, p. 040 149 2218
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Lisätietoja

Oulun yliopistollinen sairaala, Somatiikan toimialue, Osastohoitotyö 2

Oulun yliopistollinen sairaala on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija sekä erikoissairaanhoidon arvostettu ja vetovoimainen työnantaja. Menestystekijöinä on osaava, työssään viihtyvä henkilöstö, jonka koulutukseen ja perehdytykseen panostetaan. Haasta itsesi, haasta meidät!

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.


Osoite: Kajaanintie 50, 90220 Oulu

Rekommenderade jobb