test
Sairaanhoitaja: Mielenterveys- ja päihdepalvelut, Joensuu; määräaikainen (ID5624) - Siun sote

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON

Haemme 15.2.2022 mennessä SAIRAANHOITAJAA vuorotteluvapaan sijaisuuteen

ajalle 1.3 - 27.8.2022 mielenterveys- ja päihdepalvelujen psykiatrisessa kuntoutuksessa keskiselle alueelle.

Psykiatrinen kuntoutus muodostuu kotiin vietävistä palveluista, vastaanottopalveluista, ryhmämuotoisesta hoidosta ja toiminnallisista ryhmistä. Tehtäviin psykiatrisessa kuntoutuksessa kuuluu mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltainen kuntoutustyö. Työn ensisijainen työpiste on Joensuussa.

Psykiatrinen kuntoutus vastaa vaikeiden, pitkäaikaisten mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden voinnin pitkäaikaisesta seurannasta ja kuntoutuksesta (skitsofrenia ja muut psykoosit, mielialahäiriöt) sairauden vakaassa vaiheessa, kun erikoissairaanhoidon tarvetta ei ole. Hoitoon kuuluu sekä fyysisen että psyykkisen toimintakyvyn ja terveyden ylläpitämistä ja edistämistä sekä lääkehoidon toteuttamista ja seurantaa.

Arvostamme aktiivista mielenterveys ja päihdetyön ja oman asiantuntijuuden jatkuvaa kehittämistä, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, työhön sitoutumista ja kokemusta mielenterveys- ja päihdetyöstä. Tehtävissä tarvitaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon.

Tarjoamme Sinulle mukavan työyhteisön ja moniammatillisen tiimin tuen.

Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 5§:n mukainen laillistus tai lupa toimia sairaanhoitajan tehtävissä. Lisäksi valittavan pitää täyttää vuorotteluvapaan ehdot:

Vuorotteluvapaan sijaiseksi tulee palkata TE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on

  • ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai
  • alle 30-vuotias äskettäin ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittanut tai
  • vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25- vuotias tai yli 55-vuotias
Tehtäväkohtainen palkka on 2595 e / kk.

Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) mukaisesti.

Tehtävään valitulla tulee olla ajokortti.

Lisätietoja antavat osastonhoitaja Tuija Kähkönen puh. 013 330 7893 tuija.kahkonen@siunsote.fi tai ylihoitaja Maarit Kinnunen puh. 013 330 3817 maarit.kinnunen@siunsote.fi

Tehtävään haetaan sähköisesti.

Joensuussa 4.1.2022

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Tervetuloa Siun soten ammattilaisten joukkoon! Siun sote tuottaa sosiaali- ja terveyshuollon integroituja palveluja koko Pohjois-Karjalan maakunnan alueelle. Olemme Pohjois-Karjalan suurin työnantaja ja meillä työskentelee noin 7400 sote-alan ammattilaista.

Tutustu työnantajaan
  • Siun sote
  • Työpaikka
  • siso-5624
  • 4.1.2022 - 15.2.2022 23:59
  • JoensuuPohjois-Karjala

Yhteystietomme

osastonhoitaja Tuija Kähkönen puh. 013 330 7893 tuija.kahkonen@siunsote.fi tai ylihoitaja Maarit Kinnunen puh. 013 330 3817 maarit.kinnunen@siunsote.fi

Lisätietoja

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää. Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Siun sote - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb