Skip to main content
test
Sairaanhoitaja, Niittymaan asumisyksikkö - Esbo stad

Espoon kaupungin vammaispalveluihin Niittymaan asumisyksikköön haetaan sairaanhoitaja vakituiseen työsuhteeseen. Haastatteluita voidaan pitää jo hakuaikana ja pääasiallisesti toteutus on etänä.

Olet etsimämme henkilö, jos arvostat työssäsi vastuuta, vaihtelevia tilanteita, kokonaisuuksien haltuunottoa, uuden oppimista ja kehittämistä, oman työn johtamista, tiedon hallintaa ja sen jakamista. Olet itseohjautuva ja kykenet ohjaamaan myös muita. Hallitset myös hoitotyön, asiakaslähtöisyyden ja toimintakyvyn edistämisen itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Tietotekninen hallitseminenkaan ei sinulle ole vierasta

Yksikkö toteuttaa vammaispalvelujen mukaista ympärivuorokautista asumista tukevia yksilöllisiä palveluja omissa asunnoissa asuville vaikeavammaisille henkilöille. Asiakaskunta koostuu vammaisista henkilöistä, joiden toimintakyky on rajoittunut usealla eri elämän osa-alueella esimerkiksi neurologisen sairauden, aivovamman tai tapaturman vuoksi. Asiakkaiden asunnot sijaitsevat tavanomaisessa kerrostalossa.

Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu osallistuminen yksikön asukkaiden perushoitotyöhön, yhteistyö asukkaiden terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvien rajapintojen kanssa. Vastaat yksikön lääkehoidosta, lääkehoitosuunnitelman päivittämisestä, HaiPro-ilmoitusten käsittelystä yhdessä yksikön vastaavan ohjaajan kanssa sekä osallistut tarvittavien kehitystoimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi vastuualueeseen kuuluu mm. sairaanhoitajien ja hoitajien yhteistyöryhmän toiminta, sovitulta osin vammaispalveluiden yksiköiden henkilöstön ohjaus ja neuvonta, infojen valmistelut ja pito sovituista aiheista sekä lääkehoidon tenttien valvonta ja näyttöjen vastaanottaminen.

Työn on jaksotyötä 114,45h/3vko. Pääasiassa tulet tekemään päivätyötä, mutta työaika voi sisältää yksikön tarpeen mukaan satunnaisesti myös muita vuoroja, joista sovitaan kanssasi erikseen. Osa sairaanhoitajan viikoittaisesta työajasta resursoidaan yksikön hoitotyöhön ja osa muiden tehtävien hoitoon. Vammaispalveluissa sinun lisäksi työskentelee kaksi sairaanhoitajaa, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä niin kentällä kuin vastuualueidensa mukaisissa työryhmissä, huolehtien, että kaikki asiakkaamme kohtaavat laadukasta osaamista henkilökunnaltamme.

Työpaikan nimi: Niittymaan asumisyksikkö
Työaika: jaksotyö 114,45h/3vko
Sopimusala: SOTE Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus
Tehtäväkohtainen palkka: 2691,14€/kk + mahdolliset työkokemuslisät ja vuorolisät

Kelpoisuusvaatimukset: Laillistettu sairaanhoitaja. Terveydenhuollon laillistetun sairaanhoitajan kelpoisuus tarkistetaan Valviran ylläpitämästä ammattihenkilöiden keskusrekisteristä (Terhikki) ennen lopullista tehtävään valintaa.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n sekä 48a§:n mukaista rokotussuojaa sekä tartuntatautilain 55 §:n mukainen terveydentilan selvitys keuhkotuberkuloosista

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista osaamista, kykyä hallita Microsoft-ympäristöä ja liikkumista yksiköidemme välillä. Lisäksi edellytetään lääkehoitolupien ja laitepassin suorittamista 3kk kuluessa työsuhteen aloittamisesta.

Arvostamme kokemusta vaikeavammaisten henkilöiden hoidosta ja toimintakyvyn tukemisesta, oman työn ja työyhteisön kehittämisestä sekä yhteistyöstä yhteistyökumppaneiden ja omaisten ja läheisten kanssa.

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/fi/toimipisteet/33163

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Tehtävästä lisätietoja antaa yksikön vastaava ohjaaja Katariina Savolainen 043 825 0428, katariina.savolainen(at)espoo.fi

Lisätietoja

Espoon kaupunki, Hyvinvoinnin ja terveyden toimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Vammaispalvelut, Vaikeavammaisten asumispalvelut

Meillä vammaispalveluissa on kahdeksan erilaista asumisen yksikköä ja kaksi toimintakeskusta, joissa työskentelee noin 150 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista, lähihoitajia, ohjaajia, sairaanhoitajia sekä vastaavia ohjaajia. Työmme perustuu Espoon kaupungin arvoihin, joiden mukaan järjestämme asukaslähtöisiä, yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia asumista tukevia palveluja. Palveluissamme noudatetaan sosiaalihuollon toimintaperiaatteita ja lainsäädäntöä sekä ajantasaisia terveydenhuollon hoito-ohjeita ja lääkemääräyksiä. Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään. 1.1.2023 alkaen olemme osa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuetta www.luvn.fi


Osoite: Niittymaanaukea 4 B, 02200 Espoo
Espoon kaupunki - Rökfri arbetsplats Espoon kaupunki - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb