Sairaanhoitaja, Orikedon palvelukeskus

Sairaanhoitaja yhteistyössä palvelukeskuksen muun henkilökunnan kanssa toteuttaa päihdekuntoutujille laadukasta asumispalvelua, jossa korostuu asukkaiden omien voimavarojen tukeminen, osallisuuden vahvistaminen sekä elämän hallinnan parantaminen ohjauksen, hoitotyön ja muun tuen voimin.

Työnkuvaan kuuluu:
- Sairaanhoitajan perustyöhön kuuluvat tehtävät (lääkehoidon suunnittelu ja toteutus sekä hoitotoimenpi-teiden ja tutkimuksien tekeminen)
- Asiakasta ja hänen yhteisöään kuntouttava ja voimavaroja tukeva hoitotyön toteutus.
- Asiakkaiden ja omaisten neuvonta, ohjaus ja tukeminen.
- Tilannejohtaminen hoitotyöntiimissä ja tiimin ammatillisena asiantuntijana oleminen.
- Hoitomääräysten toteuttajana oleminen ja lääkärin avustaminen.
- Toimiminen hoitotyön asiantuntijana sekä kehittäjänä.
- Vastaa hoitotiimin moniammatillisesta tavoitteellisesta toiminnasta sekä on yhteistyössä omaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
- Osallistua työntekijöiden perehdytykseen ja opiskelijoiden opetukseen sekä ohjaukseen.
- Opettaa ja ohjata myös muita hoitoon osallistuvia ammattilaisia.
- Osallistua hoitotyön näyttöön perustuvan tiedon välittämiseen ja hoidon toteuttamiseen moniammatilli-sen hoitotiimin kanssa.

Ammatillisuus vaatii monipuolisia ihmissuhdetaitoja, kykyä reagoida nopeasti muutoksiin sekä joustavuutta ja tavoitteellisuutta. Moniongelma-asiakkailla on päihde- ja mielenterveysongelmia ja myös niistä johtuvia neurologisia vammoja ja somaattisia sairauksia.

Kelpoisuusvaatimus määräytyy terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaan.

Lisäksi edellytämme tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Eduksi luetaan päihde- ja/tai mielenterveystyön työkokemus ja hoivatyön kokemus.

Tutustu työnantajaan

Minna Haaranen-Mäkipuro ja Katariina Hauhtonen katariina.hauhtonen@turku.fi, p. 050 396 7146 (tavoitettavissa klo 8-15.00 välillä)
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Psykososiaaliset palvelut, Orikedon palvelukeskus
Osoite: Liekakatu 5, 20380 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestä-vällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turun kaupunki on savuton työpaikka.