Sairaanhoitaja, Päihde- ja mielenterveyspalvelut Lieto

Ansök senast  16.7.2024 23:59

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen päihde- ja mielenterveyspalveluihin haetaan Sairaanhoitajaa Päihde- ja mielenterveystyöhön.

Tehtävä sisältää kuntalaisten mielenterveys-/kriisihoidon matalan kynnyksen vastaanottoa sekä opioidiriippuvaisten korvaushoitoa, päihdearvioita sekä päihde- ja ajokorttiseurantoja. Sairaanhoitaja toimii osana moniammatillista mielenterveys- ja päihdetiimiä. Potilaat ohjautuvat sairaanhoitajalle pääasiassa avoterveydenhuollon hoidon tarpeen arvioinnin kautta tai muiden viranomaisten ohjaamana esimerkiksi terveysasemien työntekijöiltä, lastensuojelusta ja erikoissairaanhoidosta.

Tehtävän hoitaminen vaatii kykyä sekä yksilö- että tiimityöskentelyyn. Arvostamme jatkuvaa oman työn arviointia ja kehittämistä sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Joustavuus, paineensietokyky sekä oma-aloitteellisuus ovat eduksi. Mikäli tunnistat itsessäsi näitä ominaisuuksia, saatat olla henkilö, jonka haluamme mukaan työyhteisöömme.

Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty sairaanhoitajan laillistus. Ensisijainen sijoituspaikka on Liedon terveysasema.

Meiltä saat mukavat työkaverit, perehdytyksen tehtävään, hyvät sisäiset ja ulkoiset koulutusmahdollisuudet sekä työnohjauksen. Työ on päivätyötä arkipäivisin.
Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sote TES:n mukaisesti. Koeaika on 6 kk.

Työ alkaa 2.9.2024 tai sopimuksen mukaan.

Varhan työntekijöille tarjotaan hyvinvoinnin edistämiseksi Smartum -etua liikuntaan, hyvinvointiin, kulttuuriin tai työmatkoihin. Vuonna 2024 etu on 250 euroa.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Haluamme edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja arvostamme monimuotoisuutta työyhteisössämme. Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolia olevia sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.


Läs mer

http://varha.fi

Kontaktuppgifter

vs. osastonhoitaja Fanny Värri

p. 040 6300750, fanny.varri@varha.fi

Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta.

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Olemme noin 23 000 asiantuntijan työpaikka – yksi maamme suurimmista työnantajista. Me huolehdimme siitä, että kaikki alueemme puoli miljoonaa ihmistä saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä turvaamme pelastustoimen. Teemme töitä kaikkia koskettavien tärkeiden asioiden parissa! Me olemme #hyvintekijät! *** Vi är en arbetsplats för cirka 23 000 experter – en av de största arbetsgivarna i vårt land. Vi ser till att alla en halv miljon människor inom vårt område får de social- och hälsovårdstjänster de behöver och vi tryggar räddningsväsendet. Vi arbetar med viktiga frågor som berör alla! #ViGörEttGottJobb Läs om arbetsgivare