Skip to main content
test
Sairaanhoitaja: päihdepalvelukeskus, Joensuu; määräaikainen (id7334) - Siun sote

TERVETULOA POHJOIS-KARJALAN HYVINVOINTIALUEEN - SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON

Haemme 26.3.2023 mennessä SAIRAANHOITAJAA päihdepalvelukeskukseen

määräaikaiseen työsuhteeseen perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdepalveluihin (MiePä). Sijoittumispaikka on Päihdepalvelukeskus, tehtävän tämänhetkinen sijoituspaikka on avopalvelut. Työ on arki- ja päivätyötä. Työtä on mahdollisuus tehdä osittain myös etänä.

Sairaanhoitajan työhön kuuluu asiakkaan hoidon tarpeen arviointia, hoidon suunnittelua, toteutusta ja arviointia yhteistyössä asiakkaan kanssa. Asiakkaan luvalla yhteistyötä tehdään myös hänen verkostojensa kanssa. Itsenäisen työn tueksi tarjoamme moniammatillisen tiimin sekä erilaisten verkostojen tuen.

Tarjoamme sinulle tärkeän ja monipuolisen työn lisäksi suunnitelmallisen perehdytyksen, täydennyskoulutusta sekä työnohjauksen. Työssä hyödynnetään digitaalisia palveluja ja työtä on mahdollista tehdä osin myös etänä. MiePä tarjoaa kaikille työntekijöilleen etätyöhön tarvittavat välineet ja perehdytyksen.

Arvostamme asiakaslähtöistä ja innovatiivista työotetta, valmiutta digitaalisten menetelmien käyttöön, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, joustavuutta sekä halukkuutta jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Edellytämme hyviä vuorovaikutus- ja moniammatillisen yhteistyön taitoja. Kokemus mielenterveys- ja päihdetyöstä katsotaan eduksi.

Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 5§:n mukainen laillistus tai lupa toimia sairaanhoitajan tehtävissä.

Tehtäväkohtainen palkka on 2722,55 euroa / kk. Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) mukaisesti.

Tehtävä on määräaikainen, joka alkaa 3.4.2023 tai sopimuksen mukaan ja kestää 31.12.2023 saakka. Tehtävässä on koeaika.

HUOM! Siun sotelaisille on tarjolla runsaasti erilaisia työsuhde-etuja, kuten

  • ePassi
  • lainattavia ja vuokrattavia vapaa-ajan välineitä sekä tiloja
  • työnantajan tuki yhteisölliseen toimintaan
  • lisäksi useat yritykset tarjoavat henkilöstölle erilaisia etuja.
Lisätietoja antaa osastonhoitaja Sanna Katainen-Häyrinen p. 013 330 7991, sanna.katainen-hayrinen@siunsote.fi

Tehtävään haetaan sähköisesti.

Joensuussa 9.3.2023

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue on aloittanut toimintansa 1.1.2023. Siun sotessa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon palvelut on integroitu jo vuodesta 2017 lähtien. Yhdessä tehden varmistamme vaikuttavimmat palvelut.

Tutustu työnantajaan
  • Siun sote
  • Työpaikka
  • siso-7334
  • 9.3.2023 - 26.3.2023 23:59
  • KuntaJoensuuPohjois-Karjala

Yhteystietomme

osastonhoitaja Sanna Katainen-Häyrinen p. 013 330 7991, sanna.katainen-hayrinen@siunsote.fi

Lisätietoja

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää. Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Siun sote - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb