Skip to main content
test
Sairaanhoitaja, Paimio Tk-sairaalaosasto - Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Haemme SAIRAANHOITAJAA vakituisiin toimiin Paimion vuodeosastolle.

Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn, mahdollisuuden toteuttaa koulutustasi vastaavaa hoitotyötä sekä työyhteisön, jossa autetaan ja kannustetaan työkavereita. Tuemme työhön perehtymisessä ja arvostamme uusia ajatuksia ja ideoita. Teemme osastolla tiiviisti moniammatillista tiimityötä ja potilaita hoidetaan yksilölähtöisesti. Työyhteisön ilmapiiri on avoin ja mukava. Työtehtäviin kuuluu potilaiden perushoidon lisäksi sairaanhoidollisia tehtäviä, esim. lääkehoito, haavahoito, kuntoutus jne.

Osastolla hoidetaan yleislääkäritasoista hoitoa ja kuntoutusta saavia potilaita eri lääketieteen aloilta, tarjoamme myös saattohoitoa. Potilaspaikkoja on 25 ja keskimääräinen hoitoaika on 10 vrk.

Kelpoisuusvaatimuksena terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen sairaanhoitajan laillistus.

Toivomme Sinulta innokkuutta kehittyä ammatissasi, hyviä vuorovaikutustaitoja, joustavuutta sekä sopeutumiskykyä nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Tehtävässä edellytetään ajan tasalla olevaa lääkeosaamista (LOVe) tai sen hyväksyttyä suorittamista heti työsuhteen alussa.

Haastattelut aloitetaan jo hakuaikana. Työsuhteessa on 6 kk koeaika.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset tarkistetaan haastattelun yhteydessä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Lisätietoja

http://www.varha.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Päivi Ström-Valo, osastonhoitaja
paivi.strom-valo@varha.fi, 02 4746362
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, voi paperihakemuksen toimittaa postitse osoitteella VSHVA, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku

Lisätietoja

Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Tyks/sairaalapalvelut, Yleislääketieteen ja kuntoutuksen osastopalvelut, Paimio-Sauvo, Paimio-Sauvo, TK-sairaalaosasto

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä.

Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä.

Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti. #hyvintekijät

*** Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) är en av Finlands största arbetsgivare. Vi, 23 000 arbetstagare inom social-, hälso- och räddningsbranschen tryggar, botar och räddar – välfärd tillsammans, varje dag.

Vi erbjuder betydelsefullt arbete i ett unikt område som berikas av städerna, landsbygden, skärgården och havet. Det finns nästan 800 olika yrkesbeteckningar på vår akademiska och tvåspråkiga arbetsplats.

Vi verkar i enlighet med våra centrala värderingar – vänligt med yrkeskunnighet, uppskattande och jämlikt, och ansvarsfullt och effektivt.


Osoite: Terveyskeskuksentie 1, 21530 Paimio

Rekommenderade jobb