Tyks Akuutti kutsuu sinut riveihinsä kesäksi!

Tarjoamme nyt vauhdikasta ja haastavaa työtä sinulle sairaanhoitaja Varsinais-Suomen alueella eri päivystyspisteissä Turussa, Salossa, Loimaalla ja Uudessakaupungissa. Haemme kesätöihin osaavaan joukkoomme hyvän työmotivaation omaavia ensisijaisesti valmiita tai keväällä 2021 valmistuvia sairaanhoitajia.

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos tuottaa päivystys- ja ensihoitopalveluita Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Päivystyspalveluita tuotetaan Turussa ja Salossa ympärivuorokautisesti sekä Loimaalla ja Uudessakaupungissa aamukahdeksasta iltakahdeksaan. Turussa ja Salossa työ on kolmivuorotyötä, Loimaalla ja Uudessakaupungissa työaika on klo 7 ja 23 välillä.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää asiakaspalvelutaitoa, yhteistyökykyä ja muutosvalmiutta. Arvostamme aktiivista työotetta, hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä halua kehittyä työssään. Aikaisempi kokemus perusterveydenhuollon ja/tai erikoissairaanhoidon päivystyshoitotyöstä, ruotsin kielen taito, voimassa oleva VSSHP:n teoriatestaus ja kipsaustaito katsotaan eduksi.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoista ja haasteellista työtä moniammatillisessa työyhteisössä ja nykyaikaisessa työympäristössä.
Tervetuloa joukkoomme!

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus.

1.3.2018 voimaan tulleen tartuntatautilain 48§ mukaan terveydenhuollon työntekijällä ja opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan.

Lisätietoja

http://www.vsshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antavat:
Tiina Heino, osastonhoitaja, tiina.heino@tyks.fi, p. 050 329 9052, Turku
Päivi Ylihaavisto, osastonhoitaja, päivi.ylihaavisto@tyks.fi, p. 050 464 1573, Salo
Marja Tuomainen, osastonhoitaja, marja.tuomainen@tyks.fi, p. 050 363 9747, Uusikaupunki
Sirpa Malila, osastonhoitaja, sirpa.malila@tyks.fi, p. 050 438 3704, Loimaa
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Tyks Akuutti
Osoite: Kiinamyllynkatu 4-8, 20520 Turku

Tehtävä yhdessä Pohjoismaiden eturivin sairaaloista kutsuu! Meille tärkeitä arvoja ovat myötätunto, tiede, yhteistyö ja kehityshalu. Tarjoamme motivoivaa työtä paitsi terveydenhoidon ammattilaisille myös esimerkiksi kunnossapidon, tekniikan ja hallinnon osaajille. Meitä tyksiläisiä on yli 8 000, ja ammattinimikkeitäkin jo lähes 250 erilaista. Aktiivinen koulutus ja työ yliopistosairaalassa pitää meidät kehityksen kärjessä. Meillä on hyvä syke päällä, parannamme joka päivä!

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri - Rökfri arbetsplats