Skip to main content
test
Sairaanhoitaja, Päivystyspoliklinikka - Kuopion yliopistollinen sairaala

Hei sairaanhoitaja, meillä KYSissä on tarjolla sinua kiinnostavia työtehtäviä!

Kuopion yliopistollisen sairaalan Akuutti palvelukeskuksessa on haettavana sairaanhoitajan toimi, joiden ensisijaisena sijoituspaikkana on Päivystyspoliklinikka. Sairaanhoitaja työskentelee kolmivuorotyössä osaamisensa mukaisissa työtehtävissä päivystysalueen eri työyksiköissä vaihtelevien työtilanteiden mukaisesti.

Päivystysalueeseen kuuluvat erikoissairaanhoidon Päivystyspoliklinikka, Akuuttiosasto ja Päivystysosasto. Päivystyspoliklinikkaan kuuluvat erikoissairaanhoidonpäivystys (kaikki erikoisalat) ja 6-paikkainen seurantayksikkö. Hoitotyö on äkillisesti sairastuneiden potilaiden hoitamista moniammatillisessa tiimissä. Keskeistä hoitotyössä on potilaan hoidon tarpeen arviointi ja priorisointi, potilaan voinnin seuranta ja tilassa tapahtuvien muutosten tunnistaminen, hoitotoimenpiteiden aloittaminen sekä hoidon arviointi.

Sairaanhoitaja kehittää omalta osaltaan sairaalassamme hoitotyön laatua Magneettisairaala-malliin perustuvan hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelman mukaisesti sekä työskentelee Lean-ajattelun ja jatkuvan kehittämisen periaatteiden mukaisesti yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa. Käytössä oleva ammattiuramalli mahdollistaa ammatillisen kasvun perehtyjästä asiantuntijaksi.

Tarjoamme sinulle merkityksellisen työn mielenkiintoisessa ja erittäin modernissa erikoissairaanhoidon ympäristössä. Perehdytämme sinut tehtäviisi ja meillä pääset hyödyntämään ammattitaitoasi monipuolisesti.

Olisitko sinä etsimämme henkilö?

Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan tutkinto ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran todistus oikeudesta toimia laillistettuna sairaanhoitajana. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä ennakoida sekä hallita nopeasti muuttuvia tilanteita. Eduksi katsotaan laajat alueelliset verkostot, alueen palveluiden tuntemus, kyky moniammatilliseen yhteistyöhön sekä akuuttihoitotyön työkokemus.

Valitun on esitettävä ennen toimen vastaanottamista työterveyshuollon ammattihenkilön antama hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Noudatamme KYSissä ja Kysterissä tartuntatautilain 48 § ja 48 a §:n säännöksiä ja suositamme kaikille asiakas-/potilastehtävissä työskenteleville työntekijöillemme niiden mukaista rokotussuojaa.

Hakemukseen pyydetään liittämään hakijan ja työyksikön lähiesimiehen täyttämä arviointilomake (Arviointi/Palaute KYS 82118-4M).

Toimivalinnassa käytetään neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Potilaiden turvallisen ja korkeatasoisen hoidon eteen työskentelee Kuopion yliopistollisessa sairaalassa noin 2800 hoitotyön ammattilaista. KYSiä on luonnehdittu sopivan kokoiseksi sairaalaksi. Kohtaamme potilaan inhimillisesti ja samalla potilas saa kansainvälisesti korkeatasoista hoitoa. Toimintaamme ohjaa asiakaslupaus - Inhimillisesti parasta hoitoa.

Kuopion yliopistollinen sairaala
PL 100
70029 KYS

Lisätietoja

https://www.psshp.fi/potilaat-ja-vierailijat/paivystys

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lähetä meille hakemuksesi sekä vapaamuotoinen kuvaus itsestäsi ja osaamisestasi oheisen hakulinkin kautta. Lisätietoja antavat osastonhoitaja Heli Elfving, p. 044 711 3054 ja ylihoitaja Milja Ranta, p. 044 717 2203 Sähköpostit: etunimi.sukunimi@kuh.fi

Lisätietoja

Kuopion yliopistollinen sairaala

Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Pohjois-Savossa on sen jälkeen yksi järjestäjä, joka on vastuussa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista. Pohjois-Savossa Kuopion yliopistollinen sairaala KYS vastaa erikoissairaanhoidosta. Vuoden 2023 alussa hyvinvointialueille siirtyvät sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen henkilöstö alueen kunnista ja kuntayhtymistä ns. vanhoina työntekijöinä henkilöstösiirtosopimuksella. Henkilöstöä hyvinvointialueella tulee olemaan noin 12.500 henkilöä. Myös tämä kyseinen avoinna oleva tehtävä siirtyy liikkeen luovutuksen periaattein 1.1.2023 lukien Pohjois-Savon hyvinvointialueelle.


Osoite: Puijonlaaksontie 2, 70210 Kuopio

Rekommenderade jobb