Sairaanhoitaja perhekuntoutukseen - Jyväskylän kaupunki

Sairaanhoitaja perhekuntoutukseen - Jyväskylän kaupunki

Mattilan perhetukikoti on Jyväskylän kaupungin ylläpitämä lastensuojeluyksikkö, johon kuuluu ympärivuorokautinen kriisi- ja vastaanotto-osasto, lyhytaikaisen perhehoidon tuki sekä Mattilan perhekuntoutus. Moniammatilliseen perhekuntoutustiimiin kuuluu 5 työntekijää ja koko työyhteisöön johtajan lisäksi yhteensä 18 työntekijää. Mattilan perhekuntoutus tarjoaa vakauttavaa ja kuntouttavaa, vahvaa arjen tukea lastensuojelun asiakasperheille. Tavoitteena on lapsen kasvun ja kehityksen turvaava muutos perheen olosuhteissa ja vuorovaikutuksessa. Haemme nyt joukkoomme

SAIRAANHOITAJAA

määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 24.6.2019-27.5.2020.

Perhekuntoutuksen sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu kuntoutusjaksolla olevien lasten, vanhempien, perheiden ja vertaisryhmän ohjausta ja konkreettista tukemista perheen arjen toimintaympäristössä. Tehtäviin kuuluu itsenäisenä terveydenhuollon ammattihenkilönä arvioida perhetukikodin asiakkaiden hoidon tarvetta, suunnitella ja toteuttaa hoitoa sekä arvioida hoidon vaikuttavuutta tehtävään valitun henkilön koulutuksen ja työkokemuksen mukaisesti. Sairaanhoitaja osallistuu moniammatilliseen tilannearviotyöskentelyyn, perheen vanhemmuuden, toimintakyvyn ja palvelutarpeen kartoitukseen sekä myönteistä muutosta tukevan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Työmuotoina ovat mm. yksilö- ja ryhmäohjaus, kotikäynnit ja moniammatillinen yhteistyö. Työote on perheterapeuttinen, kokonaisvaltainen, asiakkaita osallistava ja voimavaraistava sekä kuntouttava sisältäen niin työpari- kuin itsenäistäkin työskentelyä. Työ sisältää myös ilta- ja viikonlopputyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan (AMK) tutkinto tai aiempi opistoasteen tutkinto. Eduksi luetaan kätilön, terveydenhoitajan, tai psykiatrisen sairaanhoidon koulutus. Hakijalla tulee olla hyvät yhteistyö-, viestintä- ja vuorovaikutustaidot ja vahva palveluverkoston tuntemus. Lapsen tarpeiden vastaamiseen pyrkivässä muutosprosessissa vaaditaan erityistä herkkyyttä ja ammatillisuutta aistia ja tuoda ilmi perheen muutostarpeita tilanteessa, jossa lapsi tarvitsee suojelua.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Tehtävä alkaa 24.6.2019 tai sopimuksen mukaan, mieluiten viimeistään 15.7.2019. Tehtävässä on koeaika.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Tehtävässä vaaditaan 1.3.2018 alkaen tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa, josta tulee toimittaa työhönsopivuuslausunto. Lisäksi valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote (joka ei saa olla 6 kk vanhempi).

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Läs mer

http://www.jyvaskyla.fi

Perhetukikodin johtaja Pia Liukkonen p. 014 266 3531, sähköpostitse: pia.liukkonen@jkl.fi

Jyväskylän kaupunki
Adress: Jyväskylä

Lähes 142 000 asukkaan vireä ja nuorekas Jyväskylä on muuttajien suosikki. Viihtyisä asuinympäristö, luonto, tiivis kaupunkikeskusta, erinomaiset opiskelumahdollisuudet ja monimuotoinen kulttuuri- ja vapaa-ajantarjonta luovat hyvän elämän puitteet. Vietä elämäsi parasta aikaa Jyväskylässä, keskellä Suomea!

Mer om arbetsgivaren