Sairaanhoitaja, Postipuun vastaanottokoti, Espoo

Ansök senast  29.5.2024 15:45

Hei sinä lastensuojelutyöstä kiinnostunut sairaanhoitaja, oletko sinä tiimimme tuleva ammattilainen? Haemme sairaanhoitajaa lastensuojelun arviointiyksiköihimme Postipuun vastaanottokotiin.

Postipuun vastaanottoyksiköt ovat kiireellistä sijoitusta tarvitsevien Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen lasten sekä nuorten vastaanotto- ja arviointiyksiköitä.

Lasten ja nuorten sijoitukset meille ovat lyhytaikaisia, pääosin yhdestä kahteen kuukautta. Kiireellisen sijoituksen aikaisen työskentelymme tavoitteena on arvioida lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kokonaistilannetta ja tuen tarpeita. Työskentelymme lähtökohtana on lasten ja perheiden osallisuus sekä oma näkemys tilanteesta.

Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu yksiköihin sijoitettujen lasten ja nuorten terveydenhuoltoon liittyvien asioiden hoitaminen ja koordinoiminen, kuten esimerkiksi lääkehoidon vastuu ja terveystarkastukset. Sairaanhoitaja vastaa myös ohjaajien lääkehoitokoulutusten koordinoinnista ja yksiköiden lääkehoitosuunnitelmien mukaisen toiminnan toteutumisesta.

Työtehtävänäsi on vastata omalta osaltasi asiakastyön suunnittelusta, ohjauksesta ja arvioinnista sekä osallistua aktiivisesti oman työn ja ammatillisuuden kehittämiseen. Sairaanhoitajan vastuiden lisäksi työhösi kuuluu läsnäoloa lasten ja nuorten arjessa, sekä ohjaamista, mallintamista ja tilanteiden reflektointia yhdessä perheen ja työryhmän kanssa. Sairaanhoitajan ammatillisena vertaisryhmänä toimii muiden lastensuojelun yksiköiden sairaanhoitajat. Asiakastyön tukena ovat myös yksiköiden yhteinen toimintaterapeutti, laitoshuoltaja sekä keittäjä-ruokapalvelutyöntekijä.

Tehtävään soveltuva koulutus: Sairaanhoitajan AMK (Valviran myöntämä oikeus harjoittaa terveydenhuollon ammattia).

Tehtävässä edellytetään: Hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa, positiivista ja vuorovaikutuksellista työotetta sekä kykyä johtaa itseään ja omaa työtä.

Virkaan/työsuhteeseen valituilta pyydetään satunnaisesti Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen päihdeohjelman mukaista huumausainetodistusta.
Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme työkokemusta lastensuojelusta sekä lasten ja nuorten parissa tehdystä työstä.

Työpaikan nimi ja osoite: Postipuun vastaanottokoti, Armas Launiksen katu 10, 02650 Espoo
Työaika: 38 h 15 min /vko, yleistyöaika, asiakastarpeen mukaan myös iltaisin tai viikonloppuisin.
Tehtävä on määräaikainen 24.6.2024 - 31.7.2025.

Työntekijöiden hyvinvointi on meille tärkeää ja haluamme tarjota monipuolisia etuja henkilöstöllemme. Tarjoamme käyttöösi vuodessa 200 €, jonka voit käyttää toiveidesi mukaan kulttuuri-, hyvinvointi-, liikunta- tai matkalippuetuuksiin. Arvostamme työ- ja vapaa-ajan tasapainoa.

Kontaktuppgifter

Tehtävästä lisätietoja antaa Postipuun nuorten yksikön esihenkilö Sonja Numminen 0403537003

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Tule rakentamaan kanssamme Suomen parasta hyvinvointialuetta! Päämäärämme on, että jokaisella länsiuusimaalaisella on mahdollisuus onnelliseen ja hyvään elämään, ensimmäisestä neuvolakäynnistä viimeisiin elinpäiviin. Kehitämme palveluja yhdessä henkilöstön ja asukkaiden kanssa. Silloin löydämme juuri meille sopivat ratkaisut. Kun yhdistämme kaikkien vahvuudet ja osaamisen, meillä on hienot edellytykset onnistua tavoitteessamme. Palvelemme 475 000 asukasta Espoossa, Hangossa, Inkoossa, Karkkilassa, Kauniaisissa, Kirkkonummella, Lohjalla, Raaseporissa, Siuntiossa ja Vihdissä. Meitä ammattilaisia on liki 10 000. Tavoitteenamme on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa koko läntisen Uudenmaan väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Kaksikielisyys on laajan alueemme rikkaus ja arvostamme molempien kotimaisten kielten osaamista. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - Jotta länsiuusimaalaiset voivat hyvin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on savuton työympäristö. Läs om arbetsgivare