Skip to main content
test
Sairaanhoitaja, Psykiatria- ja päihdepalvelut - Social-och hälsovårdssektorn

Haemme sairaanhoitajaa vakituiseen työsuhteeseen Psykiatria- ja päihdepalveluihin, Psykoosipalveluihin, Kalasataman Psykoosipoliklinikalle psykiatriseen kotikuntoutukseen.

Psykiatrisen kotikuntoutuksen työryhmä palvelee psykoosipoliklinikan moniammatillisia työryhmiä osana potilaiden kuntoutusta. Kotikuntoutuksen tavoitteena on tukea potilaiden kotona selviytymistä ja edistää heidän toimintakykyään.

Sairaanhoitaja toimii psykiatrisen kotikuntoutustyöryhmän team leaderina. Tehtävänkuva on monipuolinen sisältäen mm. koordinointia ja suunnittelua, työparityöskentelyä, perhe- ja verkostotyötä, liikkuvaa työtä sekä osallistumista poliklinikalla erikseen sovittaviin työtehtäviin (esim. lääkehoitoon osallistuminen) sekä konsultaatiot yhteistyötahoille.

Psykiatriseen kotikuntoutustyöryhmään kuuluu yksi sairaanhoitaja ja 3 lähihoitajaa.

Psykiatrisen kotikuntoutusjakson kuntoutussuunnitelma perustuu potilaan hoitosuunnitelmaan. Psykiatrinen kotikuntoutusjakso on määräaikainen ja edellyttää säännöllistä arviota potilaan hoitoryhmän kanssa. Psykiatrisen kotikuntoutusjakson aikana hoitovastuu säilyy hoitavassa työryhmässä.

Psykoosipotilaat ovat paljon palveluita tarvitsevia huolenpito- ja yhteistyöasiakkaita. Teemme tiivistä yhteistyötä Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen eri toimijoiden kanssa.

Psykiatria- ja päihdepalveluissa on viitekehyksenä toipumisorientaatio, mikä tarkoittaa, että painotamme kuntoutuksessa potilaan omia voimavaroja, osallisuutta, elämän merkitykselliseksi kokemista sekä toiveikkuuden ylläpitämistä. Kuuntelemme potilasta ja otamme huomioon hänen omat mielipiteensä.

Helsingin kaupunki tarjoaa hyvät koulutusmahdollisuudet ja monipuoliset työsuhde-edut esim. työterveyshuollon palvelut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.


Kelpoisuusehto:

Sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto tai erikoissairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhoitajan tai kätilön tutkinto, johon sisältyy laillistus sairaanhoitajaksi.

Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Tehtävässä edellytetään LOP/LOVe LOP-lääkeluvan hyväksytty suorittaminen viimeistään koeajan kuluessa .

Luemme eduksi työkokemuksen työskentelystä psykoosipotilaiden kanssa.

Lisätietoja

https://www.hel.fi/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/toihin-meille

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Osastonhoitaja Tiina Kamula, tiina.kamula@hel.fi, p. 050 345 8022

Lisätietoja

Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut, Psykoosipoliklinikat

Stadin sote on Suomen suurin ja alan johtava toimija ja uudistaja. Rakennamme yhdessä sote-palveluja, jotka kansalaiset haluavat valita jatkossakin. Palvelujemme saatavuus ja asiakaskokemus, vaikuttavuus, tuottavuus sekä henkilöstökokemus paranevat vauhdilla. Kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien tarpeisiin ja palveluihin kiinnitetään erityistä huomiota.


Osoite: Työpajankatu 14, 00580 Helsinki

Rekommenderade jobb