Sairaanhoitaja, Psykoosiosasto P4

Tyks psykiatrian toimialueella on haettavana sairaanhoitajan toimi psykoosien vastuualueella. Pääasiallinen työn suorittamispaikka työsuhteen alussa on Kupittaan sairaalan Psykoosiosasto P4.

Tarjoamme monipuolisen ja mielenkiintoisen työn suljetulla kuntoutuksen vuodeosastolla, jossa hoidetaan psykoosisairauksista kärsiviä potilaita moniammatillisessa työryhmässä. Osastolla on 15 potilaspaikkaa. Toimimme potilaslähtöisesti ja omahoitajuus on yksi tärkeimmistä työtavoistamme. Osastolla sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu ensisijaisesti omahoitajuus, potilasryhmän vetäminen, lääkehoidon toteuttaminen ja seuranta sekä yhteistyö potilaan, hänen läheistensä ja viranomaisverkoston kanssa.

Odotamme sairaanhoitajalta hyvää yhteistyötaitoa sekä joustavuutta ja sopeutumiskykyä työskennellä päivittäin muuttuvassa työympäristössä. Arvostamme kiinnostusta kehittää omaa ammattitaitoa sekä osaston toimintaa. Psykiatrisen hoitotyön kokemus ja alan lisäkoulutus sekä perhe- ja verkostotyön taidot ovat eduksi tehtävän hyvälle hoitamiselle.

Tarjoamme uudelle työntekijälle monipuolisen ja haasteellisen työn sekä tiiviin perehdytyksen ja hyvät koulutusmahdollisuudet ammattitaidon kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Eduksi luetaan tyydyttävä ruotsin kielen taito.

Työ on jaksotyötä ja työaika on 38,25h / vk. Toimeen on 4 kk koeaika. Haastattelut pyrimme järjestämään viikoilla 18-19.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus.

Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus virkaan/toimeen valitulta.

1.3.2018 voimaan tulleen tartuntatautilain 48§ mukaan terveydenhuollon työntekijällä ja opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antamaa suojaa influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilta hinkuyskää vastaan.

Olemme Savuton sairaala.

Lisätietoja

http://www.vsshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antaa osastonhoitaja Veera Vainila (veera.vainila@tyks.fi), puh. 050 560 7656 tai ylihoitaja Maria Oksanen-Mäkelä (maria.oksanen-makela@tyks.fi), p. 050 556 1448.
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, on paperimuotoinen hakemus mahdollista toimittaa postitse osoitteella VSSHP, Kirjaamo, PL 52, 20521.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopistollinen keskussairaala, Tyks toimialue 9 Psykiatrian toimialue, T9P Psykoosit
Osoite: Kunnallissairaalantie 20, 20700 Turku

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä (VSSHP) työskentelee noin 8000 henkilöä. Tarjoamme terveydenhuollon ja monien muiden alojen ammattilaisille monipuolisia ja mielenkiintoisia työtehtäviä sekä hyvät edellytykset työn tekemiselle ja ammattitaidon kehittämiselle. Toimintamme keskiössä on potilaslähtöisyys, yhdenvertaisuus, hyvinvoiva henkilöstö ja jatkuva kehitys. Tule mukaan kokemaan osaamisen iloa arvokkaassa työssämme!

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on savuton työpaikka.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri - Rökfri arbetsplats

Suggested jobs