Skip to main content
test
Sairaanhoitaja, Ruusukujan palveluasunnot - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Sairaanhoitaja toimii vammaispalvelun eri yksiköissä (4 asumisyksikköä, 5 toimintakeskusta) kiertävänä hoitotyön asiantuntijana ja vastaa hoito- ja palveluketjun toimivuudesta. Tavoitteena on asiakkaidemme toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän hoitotyön suunnittelu, arviointi ja toteuttaminen. Työnkuvaan kuuluu myös hoitotyön osaamisen kehittäminen sisältäen lähihoitajien ja muiden työntekijöiden ohjausta, opetusta ja neuvontaa. Asukkaiden toimintakykyä on seurattava koko ajan terveydenhuollollisin mittauksin tai näytteiden otoin, mitkä edellyttävät yhteydenottoja ja/tai käyntejä terveysasemilla sekä laboratorioissa. Sairaanhoitaja tekee myös yhteistyötä kotihoidon kanssa. Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu vammaispalvelujen eri yksiköiden lääkehoitosuunnitelmista ja lääkehoidosta vastaaminen. Työparina toimii toinen kiertävä sairaanhoitaja.

Kelpoisuusvaatimus määräytyy terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaan.

Valitun on toimitettava rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä.

Työntekijällä tulee olla tartuntatautilain 48 §:n mukainen suoja.

Eduksi luetaan aikaisempi työskentely vammaisten henkilöiden kanssa sekä kehitysvammatyön tuntemus.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden luoda omasta toimenkuvastasi mahdollisimman toimiva. Saat myös osaksesi Turun kaupungin tarjoamat henkilöstöedut, mm. TYKY-ranneke.

Lisätietoja

http://turku.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Hakuaikana kyselyt vs. vastaava hoitaja Päivi Väisänen , puh. 0505417921 arkisin klo 8 - 15, sähköposti paivi.vaisanen@turku.fi
Haastattelut ja hakemukset käsittelee vastaava hoitaja Leena Rautiola 14.8 jälkeen.
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Lisätietoja

Turun kaupunki, Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus, Vanhus- ja vammaispalvelut, Vammaispalvelut , Asumispalvelut, Ruusukujan palveluasunnot

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.


Osoite: Puistokatu 11, 20100 Turku

Rekommenderade jobb