Skip to main content
test
Sairaanhoitaja, Sisätaudit ja keuhkosairaudet - Kuopion yliopistollinen sairaala

Hei sairaanhoitaja, meillä KYSissä on tarjolla sinua kiinnostavia työtehtäviä!

Kuopion yliopistollisen sairaalan Medisiinisessä keskuksessa on haettavana kolme sairaanhoitajan toimea, joiden alkusijoituspaikka on Sisätautien ja Keuhkosairauksien osasto.

Medisiiniseen keskukseen kuuluvat sisätautien, ihotautien ja allergologian sekä keuhkosairauksien ja ravitsemustieteen alat. Medisiininen keskus antaa korkeatasoista erikoissairaanhoitoa ja on merkittävä terveydenhuollon ammattihenkilöiden opetusta antava yksikkö. Medisiininen keskus tekee vaikuttavaa tutkimustyötä ja kehittää alaansa yhteistyössä eri alojen kanssa.

Osastollamme hoidetaan keuhko- ja sisätautipotilaita. Sisätautien erikoisalalla hoidetaan mm. munuaissairauksia, reumapotilaita sekä endokrinologisia potilaita sisältäen diabeetikkojen erityisongelmat. Keuhkosairauksien erikoisalalla tutkitaan ja hoidetaan laajasti erityyppisiä keuhkosairauksia. Yksikössä toimii myös kolmepaikkainen vierivalvontayksikkö. Tarjoamme sinulle merkityksellisen työn mielenkiintoisessa ja modernissa erikoissairaanhoidon ympäristössä.

Panostamme hyvään johtamiseen ja riittävän pitkään perehdytykseen. Meillä pääset osaksi yhteisöllistä huipputiimiä. Pääset hyödyntämään ammattitaitoasi monipuolisesti sekä saat mahdollisuuden kehittyä alasi asiantuntijaksi. Arvostamme kollegiaalisuutta ja hyviä työyhteisötaitoja. Työ on 3-vuorotyötä, jossa omaan työvuororytmiin on mahdollista vaikuttaa yhteisöllisen työvuorosuunnittelun kautta. Tarjoamme mahdollisuuden myös osa-aikatyöhön. Palkkaus toteutuu SOTE-sopimuksen mukaisesti ja perehtymisajan jälkeen tehtäväkohtainen palkka on 2695,35 €/kk.

Toimintamme tarkoituksena on parantaa potilaiden elämänlaatua ja ennustetta toteuttamalla yksilöllistä ja korkeatasoista erikoissairaanhoitoa yhteistyössä sairaalan muiden yksiköiden ja perusterveydenhuollon kanssa. Sairaanhoitaja kehittää myös omalta osaltaan sairaalassamme hoitotyön laatua magneettisairaalamalliin perustuvan hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelman mukaisesti sekä työskentelee jatkuvan kehittämisen periaatteiden mukaisesti yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa.


Katso millaista on työskennellä sairaanhoitajana KYSissä: https://youtu.be/gtAbCattXAo

Olisitko sinä etsimämme henkilö?

Kelpoisuusvaatimuksina ovat sairaanhoitajan tutkinto sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran todistus oikeudesta toimia laillistettuna sairaanhoitajana. Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista toimitettava tarvittaessa työterveyshuollon ammattihenkilön antama hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan.

Noudatamme KYSissä ja Kysterissä tartuntatautilain 48 § ja 48 a §:n säännöksiä ja suositamme kaikille asiakas-/potilastehtävissä työskenteleville työntekijöillemme niiden mukaista rokotussuojaa. Toimea täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Potilaiden turvallisen ja korkeatasoisen hoidon eteen työskentelee Kuopion yliopistollisessa sairaalassa noin 2800 hoitotyön ammattilaista. KYSiä on luonnehdittu sopivan kokoiseksi sairaalaksi. Kohtaamme potilaan inhimillisesti ja samalla potilas saa kansainvälisesti korkeatasoista hoitoa. Toimintaamme ohjaa asiakaslupaus - Inhimillisesti parasta hoitoa.

Kuopion yliopistollinen sairaala
PL 100
70029 KYS

Lisätietoja

https://www.psshp.fi/hoitopalvelut/sisataudit

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lähetä meille hakemuksesi sekä vapaamuotoinen kuvaus itsestäsi ja osaamisestasi oheisen hakulinkin kautta. Lisätietoja antavat osastonhoitaja Päivi Tiainen, p. 044 717 2693 ja ylihoitaja Anna-Mari Paloranta, p. 044 717 2154. Sähköpostit ovat muodossa etunimi.sukunimi(at)kuh.fi

Lisätietoja

Kuopion yliopistollinen sairaala

Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Pohjois-Savossa on sen jälkeen yksi järjestäjä, joka on vastuussa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista. Pohjois-Savossa Kuopion yliopistollinen sairaala KYS vastaa erikoissairaanhoidosta. Vuoden 2023 alussa hyvinvointialueille siirtyvät sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen henkilöstö alueen kunnista ja kuntayhtymistä ns. vanhoina työntekijöinä henkilöstösiirtosopimuksella. Henkilöstöä hyvinvointialueella tulee olemaan noin 12.500 henkilöä. Myös nämä kyseiset avoinna olevat tehtävät siirtyvät liikkeen luovutuksen periaattein 1.1.2023 lukien Pohjois-Savon hyvinvointialueelle.


Osoite: Puijonlaaksontie 2, 70210 Kuopio

Rekommenderade jobb