Sairaanhoitaja

Helsinkiläisten hyvinvointi ovat meille tärkein asia. Stadin Sote hakee ammattitaitoisia ja motivoituneita sairaanhoitajia kolmeen sairaalaamme: Laaksoon, Malmille ja Suursuolle.

Sairaanhoitajana toimit osana moniammatillista tiimiä koulutus- ja kehittämismyönteisessä työyhteisössä sekä vahvistat sairaanhoidollista ja kuntoutuksellista osaamistasi. Hoitotyö osastoilla on monipuolista liittyen potilaiden akuuttihoitoon ja lääkehoitoon sekä potilaiden toimintakyvyn edistämiseen ja parantamiseen.

Laakson sairaalassa on 302 paikkaa ja 12 osastoa. Osastot ovat profiloituneet akuuttigeriatristen, erilaisten trauma- ja AVH-potilaiden hoitoon ja kuntoutukseen sekä haavahoitoon sekä infektiokohorttipotilaiden hoitoon. Vallitsevassa epidemiatilanteessa Laakson sairaalaan on keskitetty vuodeosastoin keinoin hoidettavaksi linjatut COVID-potilaat.

Malmin sairaalassa on 124 paikkaa ja 5 osastoa. Osastot ovat akuuttigeriatrisia osastoja, joilla hoidetaan ja kuntoutetaan pääsääntöisesti päivystyksen kautta tulleita potilaita.

Suursuon sairaalassa on 200 paikkaa ja 8 osastoa. Osastot ovat profiloituneet saattohoitoon, palliatiiviseen hoitoon, psykogeriatriaan, kirurgiseen jatkohoitoon, päihdepotilaiden jatkokuntoutukseen ja akuuttigeriatriaan.

Kaikissa sairaaloissa toteutetaan monipuolista lääkehoitoa, jonka vuoksi LOVE-lääkehoitolupa tulee olla joko valmiina tai se tulee suorittaa heti työsuhteen alkupuolella.

Tarjoamme sinulle hyvän perehdytyksen ja mahdollisuuden osaamisen kehittämiseen. Sairaaloissa toimii opetushoitaja perehtymisen ja kliinisten taitojen oppimisen tukijana. Käytösssämme on Rafaela- hoitoisuusmittari. Lisäksi huhtikuussa 2021 otamme käyttöön APOTTI-potilastietojärjestelmän.

Helsinki on täynnä elämää ja ympärillä on paljon luontoa sekä viihtyisästi rakennettua ympäristöä. Meille kannattaa tulla töihin, vaikka et asuisikaan Helsingissä. Työmatkat taittuvat edullisesti työmatkasetelin ja toimivan julkisen liikenteen avulla. Myös edullisia työsuhdeasuntoja on tarjolla ja niissä voit asua koko työsuhteesi ajan. Koulutusmahdollisuudet ovat sellaiset, että niitä tuskin löydät mistään muualta.

Nyt on hyvä hetki hakea meille töihin!

Sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto tai erikoissairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhoitajan tai kätilön tutkinto, johon sisältyy laillistus sairaanhoitajaksi.

Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Tutustu työnantajaan

vs. johtava ylihoitaja Kirsi Ahonen p. 09 31047432, kirsi.ahonen@hel.fi

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Helsingin sairaala
Osoite: Lääkärikatu 8, 00230 Helsinki

Stadin sote on Suomen suurin ja alan johtava toimija ja uudistaja. Rakennamme yhdessä sote-palveluja, jotka kansalaiset haluavat valita jatkossakin. Palvelujemme saatavuus ja asiakaskokemus, vaikuttavuus, tuottavuus sekä henkilöstökokemus paranevat vauhdilla. Kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien tarpeisiin ja palveluihin kiinnitetään erityistä huomiota.