Tule sairaanhoitajan sijaiseksi uuteen teho- ja valvontahoidon yksikköön.

Sairaanhoitajana toimit Kymenlaakson keskussairaalan kesällä 2020 avatussa teho- ja valvontahoidon yksikössä. Tarjolla on modernia tekniikkaa, uudet ja nykyaikaiset avarat tilat, joissa on hyvä mahdollisuus kehittää ja syventää omaa osaamistaan.

Yksikössä hoidetaan eri erikoisalojen teho- ja valvontatasoista hoitoa vaativia potilaita. Potilaspaikkoja yksikössä on 21 ja lähitulevaisuudessa yksikköön siirtyvät myös valvontatasoista hoitoa tarvitsevat aivohalvauspotilaat. Henkilöstö liikkuu alueella sujuvasti eri toimintojen välillä muuttuvien potilastilanteiden vaatimusten mukaisesti. Osaamisen laajentaminen tapahtuu oman lähtötason ja perehdytysohjelman kautta.

Kelpoisuusvaatimus tehtävään on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukainen sairaanhoitajan laillistus. Teho- ja valvontahoidossa tilanteet vaihtuvat nopeasti ja työskentely edellyttää erilaisten teknisten hoitovälineiden hallintaa. Toivomme sinulta hyvää paineensietokykyä, kykyä priorisoida tehtäviä ja hahmottaa hoidollisia kokonaisuuksia. Lisäksi tarvitset rohkeaa otetta uusien asioiden ja laitteiden opetteluun. Kaikesta teknisyydestä huolimatta teho- ja valvontahoitotyössä korostuvat ihmisen kohtaaminen ja tukeminen sekä laadukas perushoito. Eduksi katsotaan kokemus teho- ja valvontahoitotyöstä tai akuuttihoitotyöstä, mutta ehdotonta edellytystä aiemmalle kokemukselle ei ole, vaan positiivisella asenteella, avoimella ja reippaalla mielellä sekä kehittymis -ja kehittämishalukkuudellakin voi päästä pitkälle ja tulee huomioiduksi rekrytoitaessa uutta, innostunutta henkilöstöä toimintaan.

Kymsotelaiset huolehtivat rokotesuojastaan.

Lisätietoja

http://www.kymsote.fi

Tutustu työnantajaan

Palveluesimies Tanja Raekumpu
tanja.raekumpu@kymsote.fi
p. 040 4898753
Palvelualuepäällikkö Niina Korhonen
niina.korhonen@kymsote.fi
p. 044 2231905
www.kymsote.fi

Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut
Osoite: 48210 Kotka

Kymsote - Laadukkaat palvelut, hyvinvoiva maakunta

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote huolehtii 170 000 kymenlaaksolaisen terveydestä, hyvinvoinnista ja toimintakyvystä. Tuotamme terveys-, perhe-, sosiaali- ja ikääntyneiden palveluja. Tavoittelemme toiminnassamme parasta asiakaskokemusta ja panostamme ennaltaehkäiseviin, laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin palveluihin. Kymsote on Kymenlaakson suurin työnantaja, jonka palveluksessa on noin 6000 henkilöä. Kymenlaaksossa meillä on ihmisen kokoinen arki: rehti tekemisen meininki, monipuoliset kehittymismahdollisuudet sekä luonnostaan vahva asuinympäristö.

Laadun tekee huippuammattilaiset.