Skip to main content
test

Sairaanhoitajan vakituinen toimi Pirkkalan terveyskeskussairaalassa

Terveyskeskussairaalaosastollamme on 30 potilaspaikkaa. Potilaat tulevat osastolle hoitoon pääosin päivystyksen kautta sekä jatkohoitoon erikoissairaanhoidon yksiköistä. Hoidamme osastolla kuntouttavalla työotteella muun muassa sisätautisia, kirurgisia ja geriatrisia potilaita. Osastomme on erikoistunut palliatiiviseen hoitotyöhön ja osastollamme toimii palliatiivinen poliklinikka kerran viikossa. Osastolla työskentelee myös kotiutuskoordinaattori, jonka kanssa potilaan omahoitaja suunnittelee potilaan koitutumisen oikea-aikaisesti ja turvallisesti.

Sairaanhoitajan työ terveyskeskussairaalassa edellyttää laaja-alaista hoitotyön osaamista, koska jatkohoidossa on monien erikoisalojen potilaita. Sairaanhoitajana tehtäviisi kuuluu potilaan hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi yhteistyössä potilaiden, heidän omaistensa ja terveyskeskussairaalan moniammatillisen tiimin kanssa. Toimit tiiviissä yhteistyössä mm. erikoissairaanhoidon, kotihoidon ja asumispalveluiden kanssa potilaan hoidon ja kotiutumisen sujuvoittamiseksi.

Eduksi katsomme laaja-alaisen kokemuksen sairaanhoitajan työstä. Arvostamme kykyä hyvän työilmapiirin luomiseen, kehittämismyönteisyyttä sekä kykyä moniammatilliseen yhteistyöhön.

Kelpoisuusehtona on Suomessa laillistettu sairaanhoitaja (terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen pätevyys).

Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus on SOTE-sopimus ja työaika on kokoaikatyö. Työ on kolmivuorotyötä. Toimen koeaika on 6 kk. Tehtävän aloitus sopimuksen mukaan.

Lisätietoja tehtävästä antavat va. osastonhoitaja Kati Lehtinen, puh. 050 437 9501 ja va. apulaisosastonhoitaja Jenni Lilja, puh. 050 313 3679 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@pirha.fi.

Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja. Työssä tarvittavat lääkeluvat (LOVe) on mahdollista suorittaa työsuhteen alussa.

Haastattelemme hakijoita mahdollisesti jo hakuaikana.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Hakemuksen voi jättää myös kirjallisena, jossa on mainittava haun numerotunniste (työavain), nimike ja sijoituspaikka. Hakemukseen suositellaan liitettäväksi CV. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteeseen: Pirkanmaan hyvinvointialue, kirjaamo, PL 272, 33101 Tampere.

Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 14.30 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Lisätietoa hakemisesta saat Pirkanmaan hyvinvointialueen rekrytoinnista rekrytointi@pirha.fi.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antavat va. osastonhoitaja Kati Lehtinen, puh. 050 437 9501 ja va. apulaisosastonhoitaja Jenni Lilja, puh. 050 313 3679 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@pirha.fi.

Lisätietoja

Pirkanmaan hyvinvointialue
Osoite: Lentoasemantie 60, 33960 Pirkkala

Rekommenderade jobb