Sairaanhoitaja/ tiimivastaava Eepos

Sairaanhoitajan ja tiiminvastaavan tehtävät Riihikoti Eepoksessa.

1. Oletko sinä sairaanhoitajana muistisairaiden ja mielenterveyspuolen puolen ammattilainen?
2. Nautitko vaihtuvista asiakas tilanteista ja kuntouttava työote on sinulla selkärangassa?
3. Sinulla on palavaa kiinnostusta osallistua uuden yksikön kehittämiseen?
4. Omaatko luontaisen kyvyn organisointiin ja tiimin ohjaamiseen?

Haemme sairaanhoitajaa, joka toimii yksikön tiimivastaavana yhdessä yksikön muiden sairaanhoitajien kanssa Riihikotiin. Tämän hetkinen sijoituspaikka olisi erityistä tukea tarvitsevien kuntouttava tehostettu palveluasumisen yksikössä EEPOS, joka sijaitsee Riihimäellä Kontiontiellä.

EEPOKSESSA on 7 asiakaspaikkaa. Yksikkö tuottaa palveluja ikääntyneille asiakkaille, joilla on arjessa selviytymisen haasteita sairauden, vamman tai käyttäytymisen ongelmien vuoksi. Kotona asuminen ei ole mahdollista kotiin annettavien palvelujen turvin. Kuntouttava hoito tarjoaa asiakkaille turvallisen ja virikkeellisen ympäristön, kannustaa ja aktivoi asiakkaita omatoimisuuteen sekä toimintakyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen. Suurin osa asiakaspaikoista on vaihtuvia, jolloin asiakkaan kuntoutuessa kotiin tai jatkosijoituksen myötä tulee asiakas vaihtuvuutta yksikköön.

Sairaanhoitajan tehtävänä on toimia tiimivastaavana moniammatillisessa työyhteisössä. Tehtäviin kuuluu kuntouttavalla työotteella asukkaiden itsemääräämisoikeutta kunnioittavan ja heidän toimintakykyään tukevan turvallisen hoidon suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Sairaanhoitaja vastaa lääkehoidon organisoinnista, asukkaiden palvelutarpeen ja voimavarojen arvioinnista sekä lääkärin määräämän hoidon toteuttamisesta.

Odotamme sinulta kykyä työskennellä ikäihmisten kanssa asiakaskeskeisesti, huomioiden motivoivan kuntoutuksen edellytykset arjessa. Työ edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, itsenäistä työotetta ja kykyä hahmottaa asiakastyön kokonaisuuksia. Ominaisuuksissasi toivotaan olevan kehittämismyönteisyyttä, luovuutta, positiivista asennetta ja joustavuutta.

Eduksi katsotaan voimassa oleva lääkehoidon koulutus/täydennyskoulutus, geriatrisen hoitotyön osaaminen sekä mielenterveyden puolen osaaminen. Käytämme arvioinnissamme RAI-mittaristoa.

2-vuorotyö.
Haastattelut voidaan aloittaa jo hakuaikana.
Koeaika: 6kk

Sairaanhoitajan tutkinto tai vastaava tutkinto, jolla on lakien 817/2015 3§ tai 559/1994 5§ mukainen kelpoisuus ja oikeus on käyttää tehtävään soveltuvaa nimikesuojattua ammattinimikettä.

Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Työhöntulotarkastuksen yhteyteen sisällytetään huumausainetestaus.
Tehtävään valittavalta edellytetään tartuntatautilain 48§:n edellyttämä rokotussuoja.

Paikka täytetaan heti sopivan työntekijän löydyttyä.

Lisätietoja

http://www.riihimaki.fi

Tutustu työnantajaan

Palveluvastaava Tiia Helén, tiia.helen@riihimaki.fi, p. 050-5388027
Riihikoti EEPOS, Kontiontie 73, 11120 Riihimäki

Riihimäen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala, Riihikoti
Osoite: Riihikoti EEPOS, Kontiontie 73, 11120 Riihimäki, 11120 Riihimäki

Riihimäen kaupungin työntekijänä pääset kehittämään noin 30 000 asukkaan edelläkävijäkaupunkia. Tavoitteenamme on toimia ja palvella iloisella asenteella. Kiertotalous, robotiikkaopetus ja nuorisoteatteri ovat tärkeitä vahvuuksiamme.

Riihimäelle on helppo tulla vajaassa tunnissa joka puolelta Etelä-Suomea. Kaupunkimme on ihmisen kokoinen, kaikki tärkeä löytyy kävelymatkan päästä. Riihimäen kaupunki on savuton työpaikka.

Riihimäen kaupunki - Rökfri arbetsplats