Sairaanhoitaja, tiimivastaava Uranuskotiin - Riihimäen kaupunki

Sairaanhoitaja, tiimivastaava Uranuskotiin

Riihimäen kaupungin Aikuisten asumispalveluihin Riihikotiin haetaan tiimivastaavaksi sairaanhoitajaa. Riihikoti on kehittyvä yksikkö, joka tarjoaa pitkäaikaisasumista Kontiontien ja Uranuksenkadun yksiköissä sekä kotiin kuntouttavaa palveluasumista Kontiontien yksikössä. Tavoitteenamme on asukkaiden omatoimisuuden tukeminen sekä turvallisen ja omannäköisen elämän mahdollistaminen moniammatillisen yhteistyön keinoin. Tehtävän tämänhetkinen sijoituspaikka on Uranuskoti.

Sairaanhoitajan tehtävänä on toimia tiimivastaavana moniammatillisessa tiimissä. Koko Uranuskoti toimii ja suunnittelee toimintaa yhdessä, vaikka on osittain jaettu kahdelle tiimivastaavalle. Tehtäviin kuuluu asukkaiden itsemääräämisoikeutta kunnioittavan ja heidän toimintakykyään tukevan turvallisen hoidon suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Sairaanhoitaja vastaa lääkehoidon organisoinnista, asukkaiden palvelutarpeen ja voimavarojen arvioinnista ja lääkärin määräämän hoidon toteuttamisesta.

Odotamme sairaanhoitajalta kykyä työskennellä ikäihmisten kanssa asukaskeskeisesti, huomioiden motivoivan kuntoutuksen edellytykset arjessa. Työ on vuorovaikutteista, myös määrätietoisuutta ja kykyä hahmottaa asukastyön kokonaisuus tarvitaan. Arvos-tamme myös luovuutta, positiivista asennetta sekä rohkeutta kokeilla uutta. Eduksi katso-taan voimassaoleva (alle 5v) lääkehoidon koulutus/täydennyskoulutus, sekä geriatrisen hoitotyön osaaminen.

Riihimäen kaupunki tukee henkilökuntansa virkistäytymistä ja liikuntaharrastuksia järjes-tämällä esimerkiksi ennakkonäytöksiä teatteriin, sekä tukemalla uimala-, kuntosali- ja kei-lahallikäyntejä alennuksella. Henkilökunnalla ja heidän perheillään on lisäksi käytössä Kotaniemen virkistysalue Hirvijärvellä.

Työ alkaa sopimuksen mukaan ja on kaksivuorotyötä. Koeaika on 6 kk. Haastatteluun kutsutaan viikolla 33.

Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan (AMK) tutkinto tai aiempi opistotasoinen tutkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus.

Työhöntulotarkastuksen yhteyteen sisällytetään huumausainetestaus. Tehtävään valittavalta edellytetään tartuntatautilain 48§:n edellyttämä rokotussuoja. Valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Lisätietoja

http://www.riihimaki.fi

Toimea koskeviin tiedusteluihin vastaavat palveluvastaava Aila Palmu p. 019 758 4995, aila.palmu@riihimaki.fi tai palveluvastaava Tuija Tamminen p. 019 758 4786, tuija.tamminen@riihimaki.fi.
Hakemukset 12.8.2019 klo 8:00 mennessä joko www.kuntarekry.fi tai osoitteella Uranuskoti/Aila Palmu, Uranuksenkatu 1 a C, 11130 Riihimäki

Riihimäen kaupunki, Riihikoti
Osoite: Riihimäki

Riihimäen kaupungin työntekijänä pääset kehittämään noin 30 000 asukkaan edelläkävijäkaupunkia. Tavoitteenamme on toimia ja palvella iloisella asenteella. Kiertotalous, robotiikkaopetus ja nuorisoteatteri ovat tärkeitä vahvuuksiamme. Riihimäelle on helppo tulla vajaassa tunnissa joka puolelta Etelä-Suomea. Kaupunkimme on ihmisen kokoinen, kaikki tärkeä löytyy kävelymatkan päästä. Riihimäen kaupunki on savuton työpaikka

Tutustu työnantajaan