test

Sairaanhoitaja,Tyks sairaalapalvelut Kaarina os. 2

Ansök senast  1.12.2023 23:59

Haluaisitko tulla huippuseuraamme? Sairaanhoitaja, tule kanssamme tekemään merkityksellistä työtä Tyks sairaalapalveluiden yleislääketieteen ja kuntoutuksen tulosalueelle, Kaarinaan!

Jos sinua kiinnostaa mielenkiintoinen ja monipuolinen työ, niin tule mukaan sairaalaosaston mahtavaan ja osaavaan moniammatilliseen työyhteisöön. Haemme joukkoomme juuri sinua!

Pääset toteuttamaan hoitajan taitojasi monipuolisesti sekä oppimaan uutta! Aluksi saat perehdytyksen työtehtäviin. Työvuorosuunnittelussa huomioimme työvuorotoiveesi.

Varsinais-Suomen terveyskeskuksien vuodeosastot, kotisairaalat ja palliatiivinen keskus siirtyivät hyvinvointialueella Tyks sairaalapalveluiden tulosalueelle 1.1.2023. Uudessa yleislääketieteen ja kuntoutuksen osastopalveluiden tulosryhmässä toimii lähes tuhat ammattilaista neljällä eri palvelualueella (läntinen, keskinen, itäinen ja palliatiivinen keskus). Moniammatillisissa osastopalveluissa toimii 26 osastoa ja 13 kotisairaalaa.

Tule mukaan uudistamaan ja kehittämään kanssamme sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden palvelupolkua niin, että kuntouttavat ja palliatiiviset hoitomenetelmät ovat osa kaikkien potilaiden hoitoa ja hoito koko maakunnassa yhdenvertaista. Kaarina osasto 2 profiloituu palliatiiviseen-ja saattohoitoon, sekä akuuttihoitoon.

Toimintamme on akuuttia, potilaat ohjautuvat osastoille terveyskeskuslääkärien vastaanotoilta, päivystyksestä ja jatkohoitona erikoissairaanhoidosta. Osastoilla hoidetaan ja kuntoutetaan mm. geriatrisia, neurologisia, sisätautisia, traumatologisia ja ortopedisiä potilaita, sekä myös työikäisiä. Saattohoito on myös osana työtämme. Työ osastoilla on kolmivuorotyötä.

Ole meihin rohkeasti yhteydessä ja kysy tarvittaessa lisätietoja!

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen sairaanhoitajan laillistus.

Varhan työntekijöille tarjotaan työsuhde-etuna 250 euroa Smartum plus -palvelun kautta käytettäväksi liikuntaan, hyvinvointiin tai kulttuuriin.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.


Läs mer

http://varha.fi

Oh Anniina Tolonen, osasto 2 p. 050 3145264 / anniina.tolonen@varha.fi tai aoh Tiia Kestilä, osasto 2 p. 040 626 5505 / tiia.kestila@varha.fi.
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta.

Organisationer jobb

Arbetsgivare

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä. Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä. Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti. #hyvintekijät

Läs om arbetsgivare