Sairaanhoitajan määräaikainen sijaisuus

Haettavana 30.10.2020 klo 14.00 mennessä

Erikoissairaanhoidon tulosalueella operatiivisessa tulosyksikössä kirurgian vuodeosastohoito, osastot 2A/3A

SAIRAANHOITAJAN määräaikainen sijaisuus ajalle 1.10.2020 - 3.1.2021.

Kelpoisuusehtona sairaanhoitajan tehtävään on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen pätevyys, laillistettu sairaanhoitaja.

Arvostamme kokemusta kyseessä olevan erikoisalan hoitotyöstä, teoreettisen tiedon soveltamista käytäntöön, muutosvalmiutta ja vastuullisuutta. Odotamme hakijalta joustavuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä toimia moniammatillisessa työyhteisössä.

Tarjoamme monipuolisen työn, moniammatillisen työyhteisön tuen ja perehdytyksen sekä mahdollisuuden kehittyä. Tehtäväkohtainen palkka määräytyy KVTES:n ja organisaatiossa toteutetun työn vaativuuden arvioinnin perusteella. Työ aloitetaan sopimuksen mukaan. Työ on kolmivuorotyötä. Valittavalla henkilöllä tulee olla voimassa tartuntalain (48§) mukainen rokotussuoja (tai sairastetun taudin suoja) tuhkarokkoa, vesirokkoa ja influenssaa vastaan.

Henkilöllisyystodistus ja alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta 312409 työavain . Mahdolliset kirjalliset hakemukset lähetetään: Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky, Kirjaamo, PL 111, 57101 Savonlinna. Hakemukseen merkintä haettavasta tehtävästä. Hakemuksia liitteineen ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.sosteri.fi
https://www.sosteri.fi/palvelut/terveyden-ja-sairauden-hoito/keskussairaalan-palvelut/osastot/kirurgian-ja-naistentautien-osasto-3a/

Tutustu työnantajaan

Lisätiedot osastonhoitaja Mia Kosonen puh. 044 417 3442 tai
ylihoitaja Kirsi Matikainen, puh. 044 417 3972.
Sähköposti etunimi.sukunimi@sosteri.fi.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky, Kirurgian ja naistentautien vuodeosasto 3A
Osoite: Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna

Sosteri tarjoaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja Enonkosken, Rantasalmen, Savonlinnan ja Sulkavan 43 000 asukkaalle. Ympäristöterveydenhuollossa ovat mukana myös Juva ja Puumala. Sosterin 1600 ammattilaisen palvelutavoitteena on jonottamatta hoitoon ja hoidosta kotiin.