Skip to main content
test
SAIRAANHOITAJAN MÄÄRÄAIKAISIA SIJAISUUKSIA  AISTIKLINIKASSA - Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 15.8.22 klo 12 mennessä

SAIRAANHOITAJAN SIJAISUUKSIA AISTIKLINIKASSA

Aistiklinikassa on haettavana eri pituisia sairaanhoitajan sijaisuuksia ajalle 22.8.2022- 30.4.2023

Aistiklinikka on korva-, iho- ja silmätautien erikoisalojen asiantuntijoista muodostuva työyksikkö, jossa hoidetaan polikliinisia-, toimenpide-ja tutkimuspotilaita. Sairaanhoitajan työtehtävät koostuvat näiden erikoisalojen polikliinisten-ja toimenpidepotilaiden hoitotyöstä sekä niihin liittyvistä tutkimuksista.

Tule meille töihin innostavaan, positiiviseen, osaavaan ja kehittyvään työyhteisöömme. Työskentelemme asiakaslähtöisesti arvostavassa ja kunnioittavassa työilmapiirissä tarjoten sinulle täyden tuen perehdytyksesi, työskentelysi ja ammattitaitosi kehittymisen eri vaiheissa.

Kelpoisuusehtona on sairaanhoitajan tutkinto. Kokemus hoitotyöstä ja toisen kotimaisen kielen hallinta katsotaan eduksi. Odotamme sinulta myönteistä sitoutumista työhön, positiivista asennetta, muutosvalmiutta ja kykyä työskennellä tiimityössä. Työ on päivätyötä.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka-ja työehtosopimuksen sekä kuntayhtymässä tehdyn työn vaativuuden arvioinnin mukaan. Sijaisuudessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Sijaisuutta haetaan täyttämällä sähköinen hakemus osoitteessa www.soite.fi/tyopaikat . Sähköiseen hakemukseen liitetään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto-ja työtodistuksista, mutta varauduttava tuomaan ne mukana mahdolliseen haastatteluun.

Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen sekä tartuntatautilain väliaikaisen 48 a §:n 1 momentin mukainen rokotesuoja. Soite on savuton työpaikka. Työhön sisältyy opiskelijaohjaus.

Lisätietoja antaa 1.8.22 lähtien vs osastonhoitaja Mervi Takalo puh. 0406534403.


Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite ledigförklarar att sökas senast 15.8.22 kl. 12

ETT VIKARIAT SOM SJUKVÅRDARE PÅ POLIKLINIKEN FÖR HUD-, ÖRON-, NÄS-, HALS- OCH ÖGONSJUKDOMAR

På polikliniken finns olika långa lediga sjukvårdarvikariat under perioden 22.8.2022 - 30.4.2023

Polikliniken består av experter inom specialiteterna hud-, öron-, näs-, hals- och ögonsjukdomar och här vårdas polikliniska patienter samt ingrepps- och undersökningspatienter. En sjukvårdares arbetsuppgifter består av vård av polikliniska och ingreppspatienter inom dessa specialiteter samt undersökningar förknippade med dessa.

Kom och jobba hos oss i vår sporrande, positiva och kunniga enhet som utvecklas. Vi arbetar på ett klientorienterat sätt i ett arbetsklimat där vi värdesätter och respekterar andra, och vi erbjuder dig ett fullständigt stöd i olika skeden av din introduktion, ditt arbete och utvecklingen av din yrkeskunnighet.

Behörighetsvillkoret är en sjukvårdarexamen. Erfarenhet av vårdarbete och behärskning av det andra inhemska språket räknas som meriter. Vi förväntar av dig att du engagerar dig i arbetet på ett positivt sätt, att du har en positiv inställning, beredskap för förändring och förmåga att arbeta i ett team. Arbetet utförs dagtid.

Lönen bestäms enligt det gällande allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet samt enligt en bedömning av arbetets svårighetsgrad som gjorts i samkommunen. När vikariatet tillsätts tillämpas det en prövotid på sex månader.

Vikariatet söks genom att fylla i en elektronisk ansökning på sidan www.soite.fi/tyopaikat. Bifoga din CV till din elektroniska ansökning. Du behöver inte bifoga kopior av examens- och arbetsintyg till din elektroniska ansökning, men du bör vara beredd på att ta dem med till en eventuell intervju.

Den sökande ska ha ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) och enligt den tillfälliga paragrafen 48 a § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar. Soite är en rökfri arbetsplats. I arbetet ingår handledning av studerande.

Mer information ges från och med 1.8.22 av tf avdelningsskötare Mervi Takalo, tfn 040 653 4403.

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN


Hakuaika alkaa 15.7.22 klo15:00 Hakuaika päättyy 15.8.22 klo 12.00 mennessä

Ansökningstiden börjar 15.7.22 kl. 15.00. Ansökningstiden går ut 15.8.22 kl. 12.00

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Rekommenderade jobb