test

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 28.2.2022 klo 12 mennessäMÄÄRÄAIKAINEN SAIRAANHOITAJAN SIJAISUUS 31.12.2022 ASTI

Sijoituspaikka Palvelukeskus Harjukoti, tehostettu palveluasuminen, Veteli

Kelpoisuutena toimeen on laillistettu sairaanhoitajan tutkinto. Myös 140 op suorittaneet sairaanhoitajaopiskelijat huomioidaan. Kokemus vanhusten hoitotyöstä sekä toisen kotimaisen kielen taito katsotaan eduksi. Työ on kaksivuorotyötä. Mahdollisuus 50-100 % työaikaan.

Odotamme vanhustyön alan työn tuntemusta, kehittämismyönteisyyttä, hyviä organisointitaitoja, tiimityöskentelytaitoja, kykyä sopeutua äkillisesti muuttuviin tilanteisiin sekä asiakaslähtöistä työskentelytapaa moniammatillisessa työyhteisössä. Lisäksi arvostamme aiempaa työkokemusta vanhustyöstä.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kuntayhtymässä suoritetun työn vaativuuden arvioinnin mukaan.

Avointa tointa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat -sivulla. Sähköiseen hakemukseen liitetään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48§:n mukainen rokotesuoja sekä Eduskunnan 28.12.2021 hyväksymä tartuntalain väliaikaisen 48a§ lisäyksen mukainen rokotesuoja.

Lisätietoja antavat vs. palveluesimies Katja Lappi puh. 040 804 5530 ja palvelualuejohtaja Minna Mäkitalo-Rauma puh. 044 7809 103, (etunimi.sukunimi@soite.fi)

Vetelissä 11.1.2022


KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Rekommenderade jobb