Skip to main content
test
Sairaanhoitajan sijaisuus Palvelukeskus Jalmiinakodilla - Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 14.12.2022 klo 12 mennessä
SAIRAANHOITAJAN SIJAISUUS 1.1.2023 - 31.8.2023

Sijoituspaikka Palvelukeskus Jalmiinakoti, Perho

Palvelukeskus Jalmiinakoti tarjoaa kodin ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville ikäihmisille sekä muistisairaille. Haemme työyhteisöömme ikäihmisten hoidosta kiinnostunutta sairaanhoitajaa, jolla on hyvät tiimityöskentelytaidot ja kyky sopeutua muuttuviin tilanteisiin. Sairaanhoitaja toimii Jalmiinakodilla hoitotyön asiantuntijana ja vastaa ikäihmisten kokonaisvaltaisesta hoidosta ja huolenpidosta sekä lääkehoidon turvallisesta toteutumisesta.

Kelpoisuusehtona on laillistettu sairaanhoitajan tutkinto. Myös 140 op suorittaneet sairaanhoitajaopiskelijat huomioidaan. Odotamme työhön sitoutumista, kehittämismyönteisyyttä, hyviä organisointitaitoja, tiimityöskentelytaitoja, kykyä sopeutua äkillisesti muuttuviin tilanteisiin sekä asiakaslähtöistä työskentelytapaa moniammatillisessa työyhteisössä. Kokemus ikäihmisten hoitotyöstä katsotaan eduksi.

Työ on kaksivuorotyötä ja alkaa sopimuksen mukaan.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan sote-sopimuksen sekä kuntayhtymässä suoritetun työn vaativuuden arvioinnin mukaan.

Sijaisuutta haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat-sivulla. Sähköiseen hakemukseen liitetään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun. Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §: n mukainen rokotesuoja.

Lisätietoja antavat vs. palveluesimies Heidi Linna puh. 040 804 3505 ja palveluesimies Minna Hassel puh. 044 7809 525, (etunimi.sukunimi@soite.fi).

Perhossa 23.11.2022

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Rekommenderade jobb