Skip to main content
test
Sairaanhoitajan sijaisuus, sisätaudit - Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Sairaanhoitajan sijaisuus sisätautiosastolla

Tays hoitotyön palvelualueen Hatanpään sisätautien osasto 1 on 24-paikkainen osasto, jossa hoidetaan lyhytaikaista, päivystysluonteista sairaalahoitoa tarvitsevia sisätautipotilaita. Potilaat tulevat osastolle Tays Päivystys Acutasta ja Tays keskussairaalan eri osastoilta. Sairaala toimii opetussairaalana.

Työhösi kuuluvat sairaanhoitajan tehtävät akuutilla vuodeosastolla. Toimit vuorokohtaisena omahoitajana ja tarvittaessa työvuorossa vastaavana hoitajana, sekä osallistut aktiivisesti hoitotyön kehittämiseen.

Edellytämme sinulta riittävää työkokemusta ja kykyä toimia sekä itsenäisesti että moniammatillisesti tiimin jäsenenä.

Eduksi katsomme laaja-alaisen näkemyksen sairaanhoidosta, sekä kyvyn työskennellä nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Katsomme eduksi myös hyvät asiakaspalvelutaidot ja aktiivisen asenteen kehittää hoitotyötä ja yksikön toimintaa.

Arvostamme kokemusta akuutisti sairaiden potilaiden hoidosta eri erikoisaloilla, sekä hoitotyötä tukevaa lisäkoulutusta. Lisäksi arvostamme aktiivista ja oma-aloitteista asennetta kehittää omaa ammattitaitoa, oppia uutta ja halua muuttua työtehtävien mukana.

Kelpoisuusehtona on laillistettu terveydenhuollon ammattitutkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus.

Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus on SOTE-sopimus ja työaika on kokoaikatyö (kolmivuorotyö). Koeajan kesto on puolet työsuhteen kestosta tai enintään 6 kuukautta.

Sijaisuuteen valitun on esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan kuukauden sisällä työn aloittamisesta. Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n ja 48 a §:n mukainen rokotesuoja, sekä 55 §:n mukainen hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys, jos henkilö on oleskellut pitkäaikaisesti (yli 6 kk) maassa, jossa tuberkuloosi on yleinen tai henkilöllä on muu erityinen altistuminen tuberkuloosille

Osastonhoitaja Jutta Nyppeli, puh. 044 485 8331, jutta-maria.nyppeli@pshp.fi, ylihoitaja Mika Virtanen, puh. 050 345 1328, mika.virtanen@pshp.fi ja apulaisosastonhoitaja Jaana Backman, puh. 044 485 8088, jaana.backman@pshp.fi.

Sijaisuuden ajankohta on 1.2.2023 - 31.1.2024.

Sijaisuus täytetään heti soveltuvan henkilön löydyttyä, mahdollisesti jo ennen hakuajan päättymistä.

Hakuaika päättyy 12.12.2022.

Sijaisuutta haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta.
Hakemuksen voi jättää myös kirjallisena, jossa on mainittava haun numerotunniste (työavain), nimike ja sijoituspaikka. Hakemukseen suositellaan liitettäväksi CV. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteeseen: Tampereen yliopistollinen sairaala, kirjaamo, PL 2000, 33521 Tampere.

Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 14.30 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Lisätietoa hakemisesta saat Monetra Pirkanmaan rekrytointipalveluista puh. 040 806 3184, rekrytointi.pirkanmaa@monetra.fi.

Lisätietoja

https://www.tays.fi/fi-fi/sairaanhoitopiiri/meille_toihin

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Osastonhoitaja Jutta Nyppeli, puh. 044 485 8331, jutta-maria.nyppeli@pshp.fi, ylihoitaja Mika Virtanen, puh. 050 345 1328, mika.virtanen@pshp.fi ja apulaisosastonhoitaja Jaana Backman, puh. 044 485 8088, jaana.backman@pshp.fi.

Lisätietoja

Tampereen yliopistollinen sairaala

Tays on Suomen toiseksi suurin sairaala, joka tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja liki miljoonalle suomalaiselle. Hoidamme vuosittain noin 220 000 eri potilasta ja meillä on lähes 8000 työntekijää.

Pirkanmaan kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Pirkanmaalla on näillä julkisilla palveluilla sen jälkeen vain yksi järjestäjä, Pirkanmaan hyvinvointialue. Pirkanmaa on väestöpohjaltaan suurin hyvinvointialue, asukkaita on noin 500 000.


Osoite: Hatanpäänkatu 24, 33900 Tampere
Tampereen yliopistollinen sairaala, Tays - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb