Sairaanhoitajan tehtävät osastopalveluissa

Haemme perusterveydenhuollon akuutti- ja kuntoutusosastoille kolmea (3) sairaanhoitajhoitajaa, joista kahden alkusijoituspaikka on osasto 3 ja yhden osasto 1.

Sairaanhoitajan tehtävänkuvaan kuuluu perusterveydenhuollon akuutti-ja kuntoutuspotilaiden kokonaisvaltainen kliininen osastohoitotyö. Sairaanhoitaja työskentelee osana moniammatillista työryhmää, johon hoitajien ja lääkärien lisäksi kuuluu mm. kuntoutuksen ja lääkehoidon asiantuntijat.

Kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan tehtävään on lain ja asetuksen mukaisesti vaadittava pätevyys sekä Valviran ammatinharjoittamislupa. Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.
Tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävässä noudatamme kuuden (6) kk koeaikaa.

Työntekijältä edellytetään hyvää paineensietokykyä, tiimityötaitoja sekä kykyä myös itsenäiseen työskentelyyn. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, organosointikykyä, kehittävää työnotetta sekä muutosvalmiutta. Työ on 3-vuorotyötä.

Eduksi luetaan kokemus akuutti- ja kuntoutusosastotyöstä sekä infektio- ja muistipotilaiden hoitotyöstä.

Osastolla 1 (30ss) hoidetaan akuutteja perusterveydenhuollon sisätauti- sekä saattohoitopotilaita. Osastolla toimii myös 8-paikkainen sydänvalvomo (esh), jossa hoidetaan tehostettua tarkkailua vaativia potilaita, joita ovat esimerkiksi rintakipu-, rytmihäiriö- ja hengitysvajauspotilaat. Osasto 1:n fyysisessä läheisyydessä toimii myös dialyysi yksikkö (esh), jonka henkilöstö on osittain osastojen yhteistä. Osastolla 3 (26 ss) hoidetaan moniammatillisesti infektio- ja erityspotilaita.

Tutustu työnantajaan

Osastoplavelujen esimiehet Marja Hokkanen puh. 040 489 4230 (ossto 1), Seija Hämäläinen puh. 040 1617256 (osasto 3) ja osastopalvelupäällikkö Tarja Huttunen puh. 040 357 2545.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, Terveyspalvelut, Osastopalvelut, Ylä-Savon osasto 1 (Iisalmi)
Osoite: PL 4, 74101 Iisalmi

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä tuottaa jäsenkunnilleen (Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi ja Vieremä) perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja. Toimialueemme ydinkuntien väestöpohja on noin 39 000 asukasta. Organisaatiomme on mukana aktiivisesti kehittämässä tulevaisuuden toimintamalleja uusiutuvan lainsäädännön hengessä.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä - Rökfri arbetsplats

Suggested jobs