Skip to main content
test

Kuopion kaupungin perustuvan palvelualueella hoivapalveluissa, Puijonlaakson palvelukeskuksessa osasto 1:llä on haettavana sairaanhoitajan tehtävän vuorotteluvapaan sijaisuus ajalle 20.8.2022 - 16.2.2023 tai sopimuksen mukaan.

Puijonlaakson palvelukeskuksen osasto 1 on 40-paikkainen vuorohoidon osasto. Sairaanhoitajan työ on kokonaisvaltainen asiakkaasta huolehtimista, hoitotyön asiantuntijana toimimista yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa. Tavoitteena on tarjota laadukasta palvelua ja hoitoa asukkaille. Työssä korostuu asiakaslähtöisyys, luottamus, kunnioitus ja yhteisöllisyys. Odotammekin sinulta halua tehdä asiakaslähtöistä työtä sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Kelpoisuusehtona tehtävään on sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkinto sekä todistus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitetusta terveydenhuollon ammattihenkilöstä. Noudatamme tartuntatautilain 48 §:n ja 48 a §:n edellyttämää suojaa.

Vuorotteluvapaan sijaisuuteen valittavan henkilön on täytettävä myös TE-toimiston määrittelemät vuorotteluvapaan ehdot:
Vuorotteluvapaan sijaiseksi tulee palkataTE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on
- ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai
- alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnosta on kulunut alle vuosi tai
- vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Tarjoamme sinulle hyvän perehdytyksen tehtävään ja käytössäsi on jaksamista ja hyvinvointiasi tukevia etuja esim.: ePassi, työmatkaetu, henkilökunnan hyvinvointikortti, työterveyshuolto sekä henkilöstökortilla saatavia etuja Kuopion eri liikkeistä.

Työaika tehtävässä on on 38,25 h/vko.
Palkkaus on SOTE-sopimuksen mukainen, 2 642,13 €/kk.
Tehtävän täytössä noudatetaan koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.kuopio.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa osastonhoitaja Minna Kinnunen, p. 044 718 3648

Lisätietoja

Kuopion kaupunki, Perusturvan palvelualue, Puijonlaakson osasto 1

Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Pohjois-Savossa on sen jälkeen yksi järjestäjä, joka on vastuussa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista. Pohjois-Savossa Kuopion yliopistollinen sairaala KYS vastaa erikoissairaanhoidosta. Vuoden 2023 alussa hyvinvointialueille siirtyvät sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen henkilöstö alueen kunnista ja kuntayhtymistä ns. vanhoina työntekijöinä henkilöstösiirtosopimuksella. Henkilöstöä hyvinvointialueella tulee olemaan noin 12.500 henkilöä. Myös tämä kyseinen avoinna oleva tehtävä siirtyy liikkeen luovutuksen periaattein 1.1.2023 lukien Pohjois-Savon hyvinvointialueelle.


Osoite: Sammakkolammentie 12 A, 70200 Kuopio
Kuopion kaupunki - Rökfri arbetsplats Kuopion kaupunki - We Invest in Orientantion

Rekommenderade jobb